ephorus

Plagioinnin tarkistus opiskelijoille

 • Virallinen Ephorus-plagioinnintarkistus
 • Tietokanta tieteellisillä tietolähteillä
 • Tarkistus valmis 10 minuutissa
 • Koulusi ei voi tietää, että käytit tätä tarkistusta
 • Asiakirjaasi ei tallenneta julkiseen tietokantaan
Viime kuussa opiskelijaa tarkisti asiakirjansa plagioinnin varalta Scribbrillä.

Plagioinnin tarkistus opiskelijoille

Ephorus

Scribbr käyttää Ephorus-ohjelman tietokantaa verrataksesi opinnäytetyötäsi miljardeihin online-lähteisiin. Plagioinnin tarkistus toimii valtaosalla kielistä. Oppilaitokset eivät koskaan saa selville, että olet käyttänyt Scribbr plagioinnin tarkistus-työkalua.

Kuinka se toimii?

Aloita Scribbr plagioinnin tarkistus lähettämällä tiedostosi palvelimelle. Saat arvion tiedoston alkuperäisyydestä sen perusteella, kuinka paljon yhtäläisyyksiä tiedoston ja tietokannan välillä löytyy. Saat tulokset välittömästi, ja näet heti mikä sisällöstä on kopioitua. Muista käyttää oikeaa viittaustekniikkaa tehdessäsi korjauksia asiakirjaasi.

Vältä plagiointia

Plagiointi on vakava petos. Voit ennaltaehkäistä tahatonta plagiointia olemalla huolellinen lähteiden merkitsemisen kanssa. Tämän johdosta sinun täytyy myös osata tunnistaa plagiointi. Käyttämällä APA Citation Generator saat taatusti oikean lähdeluettelon.

Suosittuja kysymyksiä Scribbr Plagioinnin tarkistuksesta

Saako kouluni tietää minun käyttäneen Scribbrin plagioinnin tarkistusta?

Ei, koulusi ei saa tietää, että käytit Scribbr Plagioinnin tarkistusta. Opinnäytetyötäsi ei julkaista yleisissä tietokannoissa, eikä sitä tallenneta jaettuun Ephorus-tietokantaan.

Tämä tarkoittaa siis sitä, että vaikka koulusi saattaa myös käyttää Ephorusta, ei se saa koskaan tietää sinun tarkistuttaneen asiakirjaasi plagioinnin varalta Scribbrillä.

Heti, kun olet saanut Plagioinnin tarkistuksen tulokset, voit poistaa kaikki tiedot ja asiakirjat Scribbrin palvelimelta.

Kuinka kauan Scribbr Plagioinnin tarkistus kestää?

Scribbr Plagioinnin tarkistus kestää noin 10 minuuttia. Suurempien, yli 35 000 sanan dokumenttien tarkistus voi kestää hieman pidempään. Lähetämme sinulle sähköpostin heti, kun tarkistus on valmis.

Ovatko tulokset samat, kuin kouluni tekemän tarkistuksen?

Scribbr Plagioinnin tarkistuksen tulos on 99% sama, kuin koulusi käyttämän Ephorus-tarkistuksen. Scribbr Plagioinnin tarkistus on optimoitu opiskelijoille, joka tarkoittaa, että saat yksityiskohtaisen raportin jonka avulla voit korjata ja ennaltaehkäistä plagiointia.

Pieni ero

Kouluilla on usein oma tietokanta aikaisemmista opinnäytetöistä. Scribbrillä ei ole pääsyä näihin tietokantoihin. Jos kopioit jotain opinnäytetyöstä, joka ei ole julkisesti saatavilla, Scribbr Plagioinnin tarkistus ei löydä plagiointia, eikä tunnista lähdettä tai sen tietoja.

Kuitenkin suurin osa opinnäytetöistä on julkisesti saatavilla, sillä useilla kouluilla on julkinen tietokanta. Tämä tarkoittaa sitä, että Scribbr Plagioinnin tarkistus löytää ne opinnäytetyöt.

Mitä kieliä Scribbr Plagioinnin tarkistus tukee?

Scribbr Plagioinnin tarkistus tukee lähes kaikkia eurooppalaisia kieliä. Löydät täyden listan tuetuista kielistä alta:

 • Englanti
 • Espanja
 • Portugali
 • Saksa
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Norja
 • Tanska
 • Hollanti
 • Ranska
 • Italia
 • Puola
 • Venäjä
 • Turkki
 • Kreikka
 • Kroatia
 • Serbia
 • Bosnia
 • Tšekki
 • Arabia

Mitä maksumenetelmiä hyväksytte?

Hyväksymme seuraavat maksumenetelmät:

Luottokortti (Visa, MasterCard, American Express, Maestro ja Diners Club)
Palvelumaksu 2% – 3,9%.

PayPal
Palvelumaksu 3,5%.

PayTrail
€ 0,55

Trustly
Palvelumaksu 1,8%.

Julkaistaanko asiakirjani (julkisessa) tietokannassa?

Ei, toisin kuin useat muut plagioinnin tarkistustyökalut, Scribbr Plagioinnin tarkistus ei julkaise asiakirjaasi julkisessa tietokannassa.

Tämä tarkoittaa, että koulusi ei koskaan saa tietää sinun käyttäneen Scribbr Plagioinnin tarkistusta.

Heti, kun olet saanut Plagioinnin tarkistuksen tulokset, voit poistaa kaikki tiedot ja asiakirjat Scribbrin palvelimelta.

Mitä lähteitä Scribbr Plagioinnin tarkistus käyttää?

Scribbr Plagioinnin tarkistus käyttää Ephorus-ohjelmistoa. Se tarkoittaa, että tekstiäsi verrataan:

 • Yli 52 miljardiin internet-sivuun.
 • 130 miljoonaan artikkeliin tieteellisistä lähteistä ja julkaisuista suurimmilta alan julkaisijoilta.

Scribbr Plagioinnin tarkistuksen tulos on 99% sama kuin koulusi käyttämällä Ephorus-tarkistuksella.

Mitä on plagiointi?

Oxford English Dictionaryn (2014) mukaan plagiointi on ”Jonkun muun työn tai idean esittäminen omanaan”. Kirjoittaessasi opinnäytetyötäsi käytät useita lähteitä. Jopa muutaman sanan suora käyttö tietystä lähteestä voidaan tulkita plagioinniksi.

Lue lisää: Mitä on plagiointi?

Lainaus ja parafraasi

Voit käyttää lähdettä joko lainausten tai parafraasin avulla. Jos kuitenkin teet sen väärin, voidaan sinua syyttää plagioinnista. Lainaus on sitä, että kopioit lähdettä sanasta sanaan. Parafraasilla taas tarkoitetaan, että esität lähteen materiaalin omin sanoin.

Lue lisää: Lainaus ja parafraasi

Lähteidesi ilmoittaminen

On erittäin tärkeää, että ilmoitat käyttämäsi lähteet. Lähdeviittaustyylisi riippuu usein käymästäsi kurssista. Yleisin lähdeviittaustekniikka on APA-tyyli.

Miksi Scribbr tarjoaa opiskelijoille oikolukupalvelua?

Tahatonkin plagiointi on epämukava ja rangaistava teko. Oppilaitokset antavat usein ankaria rangaistuksia plagioinnista. Koska opiskelijat käyttävät yhä enemmän lähdemateriaalia töissään, kasvavat myös lähdeluettelot valtaviksi ja vaikeasti hallittaviksi. Monimutkaisuuden johdosta useat opiskelijat ajautuvat virheiden vuoksi tahattomaan plagiointiin. Scribbr auttaa opiskelijoita oikeaan lähdeviittaustekniikkaan ja plagioinnin tarkistukseen yhdessä Ephoruksen kanssa.