Samankaltaisuusprosentti

Samankaltaisuusmittari on kuin taikaa. Mittari kertoo sinulle työsi yhtäläisyyden prosentteina plagiointitietokannassa oleviin teksteihin verrattuna.

Sääntö numero #1: Mitä korkeampi prosenttisi on, sitä todennäköisempää on, että joudut korjaamaan tekstisi omaperäisyyttä.

Kuinka korkea ’Arvosanan alkuperäisyydestä’ tulisi olla?

Samankaltaisuus

Jokainen tekstinpätkä, joka löytyy plagiointi tietokannasta, merkitään samankaltaisuudeksi. Samankaltaisuuksien pituus voi vaihdella muutamasta sanasta kokonaisiin kappaleisiin.

Sääntö numero #2: Mitä useampi sana löytyy yhdestä samankaltaisuudesta, sitä todennäköisempää on, että olet syyllistynyt plagiointiin.

Alkuperäinen lähde

Jokainen merkitty samankaltaisuus vastaa alkuperäistä lähdettä, joka sisältää yhtäläisyyden sinun tekstisi kanssa.

Sääntö numero #3: Mitä tutummalta alkuperäinen lähde näyttää sinulle, sitä suurempi mahdollisuus on, että olet plagioinut kyseisestä työstä.

 

Lähdeluettelo

Sisältääkö tekstisi viiteluettelon? Loistavaa! Siitä huolimatta tässä tapauksessa sillä ei ole väliä.

Jätämme lähdeluettelosi huomioimatta, jotta se ei vaikuta samankaltaisuusprosenttiisi.

Miksi? Lähteiden ilmoittaminen ei ole plagiointia.

Koska monet opiskelijat mainitsevat lähteensä tietyn lähdeviittaus-oppaan (kuten APA: n) mukaan, viittaukset voivat olla samanlaisia kuin muiden opiskelijoiden käyttämät. Nämä samankaltaisuudet ovat merkityksettömiä.

Plagioinnin tarkistus -ohjelma ei analysoi viitteitäsi, ja yksinkertaisesti sivuutamme viiteluettelon kun vertaamme tekstiäsi tietokantaan.

Lainattu teksti

Lähes jokaisessa akateemisessa tekstissä käytetään lainauksia. Joskus ne ovat välttämättömiä ideoiden ilmaisemiseksi tai analysoimiseksi. Oikein lainattu teksti ei ole plagiointia. Tekstin lainaamisessa pitää kuitenkin muistaa seuraavat ohjeet:

 • Lainausten pitäisi olla mahdollisimman lyhyitä
 • Käytä lainausmerkkejä tai lohko lainausta
 • Viittaa käyttämääsi lähteeseen oikein

Plagioinnin tarkistus -ohjelma saattaa merkitä lainattuja tekstejä samankaltaisuuksiksi. Jos teksti on lainattu oikein, voit jättää nämä merkinnät huomioimatta.

Voit jättää löydetyt yhtäläisyydet huomioimatta, jos olet käyttänyt oikeaoppista lainaamista.

Tulosten käsittely

Jokainen samankaltaisuus vaikuttaa negatiivisesti samankaltaisuusprosenttiisi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että jokainen samankaltaisuus olisi plagiointia.

Sinun täytyy itse päättää tulostesi perusteella, mikä kohta vaatii muokkausta ja mikä ei.

Vaihe 1: Vertaa jokaista vastaavuutta kyseisen lähteen kanssa.

Kysy itseltäsi seuraavat kysymykset:

 • Näyttääkö vastaava lähde tutulta?
 • Kirjoititko kyseisen katkelman muistiinpanoihisi?
 • Jos tarkastelet katkelmaa, tiedätkö syyn merkintään?

Mitä useampaan yllä olevaan kysymykseen vastasit kyllä, sitä todennäköisempää on, että olet plagioinut jotakin, ja sinun täytyy luultavasti muokata tekstiäsi.

Jos vastasit yllä oleviin kysymyksiin ei, voit todennäköisesti jättää samankaltaisuuden muokkaamatta.

Vaihe 2: Oliko tarkoituksesi käyttää parafraasia vai lainata tekstiä?

Kun käytät parafraasia, kirjoitat tiedot lähdeaineistosta omin sanoin. Tarkoituksesi on käyttää lähdettä parantamaan oman työsi perusteluja ja argumentaatiota. Käyttäessäsi parafraasia muista aina mainita lähde tekstissäsi.

Kun lainaat tekstiä, olet kirjaimellisesti kopioinut tekstin lähteestä. Tarkoituksesi tällöin on vahvistaa argumenttiasi näyttämällä toisen työ sanasta sanaan. Muista aina viittaus lainattuun tekstiin.

Vaihe 3: Paranna kirjoittamistasi

Haluan käyttää parafraasia

Jos tekstisi vastaa alkuperäistä lähdettä, et ole käyttänyt parafraasia oikein. Tällöin olet kopioinut liikaa alkuperäisen kirjoittajan tekstistä.

Sinulla on kaksi vaihtoehtoa, riippuen siitä, kuinka samankaltainen tekstisi on alkuperäiseen lähteeseen verrattuna:

 1. Jos samankaltaisuus on huomattava ja teksti käyttää suurelta osin samaa kieliasua kuin alkuperäinen lähde, on parasta poistaa teksti, kirjoittaa se kokonaan uudestaan tai vaihtaa parafraasin käytöstä lainaamiseen.
 2. Jos samankaltaisuus on vähäinen, voit korjata tekstin käyttäen enemmän omia sanojasi. Tässä tapauksessa alkuperäinen tarkoituksesi oli käyttää parafraasia, mutta et vain ilmaissut itseäsi käyttäen tarpeeksi omaperäistä tekstiä.

Käyttämällä ohjeitamme opit käyttämään parafraasia kuin ammattilainen. Muista aina viitata alkuperäiseen lähteeseen käyttäessäsi parafraasia.

Kuinka käyttää parafraasia?

 

Haluan lainata tekstiä

Varmista, että noudatat lainausohjeita. Ole 100 % varma, että lainaat oikealla tavalla:

 • Käytä lainausmerkkejä tai lohko lainausta
 • Muista viitata lainattuun lähteeseen

Miten lainaan oikein?

Vaihe 4: Muista viitata lainaamiisi lähteisiin oikein

Varmista lopuksi, että olet viitannut kaikkiin lainaamiisi teksteihin käyttäen samaa lainaustyyliä (esim. APA, Harvard tai Chicago). Oletko kahden vaiheilla siitä, pitäisikö sinun käyttää lähdettä? Viittaa aina varmuuden vuoksi kaikkiin lähteisiin, josta saat tietoa!

Kysymyksiä?

Kysy tiimiltämme

Haluatko ottaa yhteyttä meihin suoraan? Olemme aina täällä sinua varten.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Katso kaikki
Miten lataan Scribbr Plagioinnin tarkistuksen tulokset pdf-tiedostona?

Pdf-tiedoston lataaminen on yksinkertaista. Seuraa näitä kahta vaihetta:

Vaihe 1: Avaa tulokset sivu ja paina ”Generate PDF” -kuvaketta.

generate-pdf

Vaihe 2: Valitse ”Download PDF” palkin yläosasta.

Student – download PDF – 4

Mitä teen löydetyille samankaltaisuuksille?

Tarkista kaikki samankaltaisuudet plagioinnin varalta. Tämän jälkeen päätä, mitkä samankaltaisuudet vaativat muokkausta.

 1. Tarkista samankaltaisuus ja mieti, onko merkinnän syy aiheellinen.
 2. Muokkaa merkittyä tekstipätkää tarvittaessa. Voit tehdä tämän joko parafraasilla tai lainaamalla.
Mitä samankaltaisuusprosenttini tarkoittaa?

Samankaltaisuusprosenttisi näyttää, mikä prosenttiosuus tekstistä löytyy Turnitin-tietokannan lähteistä.

Jos prosenttiosuutesi on esimerkiksi 15 %, tämä määrä kirjoittamastasi sisällöstä ei ole alkuperäistä, koska se vastaa tietokannan tekstejä.

Sinun täytyy tarkistaa jokainen samankaltaisuus ja päättää, onko sinulla tarvetta muokata tekstiäsi.

Mikä on hyvä alkuperäisyys prosentti? Miten päivitän työni?

Mikä prosenttiosuus on hyväksyttävä tulos Scribbr Plagioinnin tarkistuksesta?

Työsi ei saisi sisältää ollenkaan plagiointia. Tämä tarkoittaa, että jopa 1 % on liian korkea.

Kuitenkin vastoin yleistä uskomusta plagioinnintarkistusohjelmat eivät havaitse plagiointia vaan samankaltaisuuksia. Kaikki Scribbr Plagioinnin tarkistuksessa löytyneet samankaltaisuudet eivät automaattisesti viittaa plagiointiin. Joskus ohjelma merkitsee myös seuraavia asioita:

 • Oikein lainattua tekstiä
 • Tekstissä olevia lähdeviittauksia tai osia lähdeluettelosta
 • Yleisesti käytettyjä ilmauksia tai sanontoja

Voit yleisesti ottaen seurata seuraavia suuntaviivoja:

 1. 5 % ylittävä tulos on huolestuttava
 2. 2–5 % välillä oleva tulos on hyväksyttävä
 3. 1 % tuntumassa oleva tulos on hyvä

 

Vaikka tuloksesi olisi alle 1 %, muista tarkistaa jokainen samankaltaisuus ja tee sen perusteella päätös työsi muokkaamisesta.

Mitä minun pitäisi tehdä löydetyillä samankaltaisuuksilla?

Miksi Scribbr pitää lähdeluettelossani olevaa lähdemerkintää samankaltaisuutena?

Tarkistus etsii samankaltaisuuksia Scribbr Plagioinnin tarkistuksen tietokannan tekstien ja sinun dokumenttisi väliltä. Koska monet opiskelijat kirjoittavat viittauksensa samalla tyylillä (kuten esimerkiksi APA-tyylillä), Scribbr Plagioinnin tarkistus löytää myös nämä yhtäläisyydet.

Tarkistuksen löytämä lähdemerkintä ei ole plagiointia. Siksi sinun ei tarvitse tehdä sen suhteen muutoksia.

Mitä tehdä tarkistuksen löytämälle lainaukselle?

Joskus lainaus näkyy Scribbr Plagioinnin tarkistuksen tuloksissa samankaltaisuutena, koska sama lainaus esiintyy jossain muussa lähteessä.

Turnitin-tarkistuksen löytämä lainaus ei ole plagiointia. On kuitenkin tärkeää, että olet lisännyt lähdeviittauksen käyttäen oikeaa lähdeviittaustekniikkaa. Täältä näet pikakertauksena lähdeviittaustekniikoista. Alta näet lyhyen esimerkin APA-lainaustyylistä.

Alle 40 sanan lainaus

Kun käytät alle 40 sanan lainausta, merkitse se molemminpuolisin lainausmerkein. Sen lisäksi mainitse kirjoittaja, vuosi ja sivunumero.

Esimerkki: Alle 40 sanan lainaus
Van Persien (2014) mukaan jalkapallon määritelmä on ”edestakaisin juokseminen yhdessä, ja eniten pisteitä saanut voittaa” (s. 15).
Kuuluisa jalkapalloilija sanoi usein: ”jalkapallon pelaaminen porukalla kauniina sunnuntai-iltapäivänä on maailman paras asia” (Sneijder, 2013, s. 2–3).

Yli 40 sanan lainaus

Jos lainauksessa on yli 40 sanaa, aseta lainaus erilliseksi lohkoksi, joka alkaa tyhjällä rivillä ja on kokonaisuudessaan sisennetty.

Esimerkki: Yli 40 sanan lainaus

Scribbr on nyt kaksi vuotta vanha, ja juhlistamme sitä APA-generaattorimme uuden version julkaisulla. Nyt kun yhä useampi opiskelija voi hyötyä APA-generaattoristamme, on korkea aika uudelle versiolle, sanovat perustajat.

APA-generaattori on suosittu, koska APA-tyylissä on useita poikkeuksia. Sen johdosta useat opiskelijat eivät saa kunnon otetta APA-tyylistä. Lisäksi APA-generaattori säästää opiskelijoilta paljon aikaa. (Schlagers, 2014, s. 3)
Miksi asiakirjani ylätunnisteen otsikossa on virheilmoitus?

Ei Huolia! Tämä virhe ei vaikuta plagiointitarkistuksesi tarkkuuteen.

Jos olet lisännyt kappale tai väliotsikkoja dokumenttisi ylätunnisteeseen, saatat nähdä virheilmoituksen plagiointitarkastuksen tuloksissa.

Plagiarism error in header

Otsikon sijaan näet yllä oleavan kaltaisen virheilmoituksen. Valitettavasti tämä on ongelma, jota emme voi korjata.

Turnitin saattaa merkitä nämä virheilmoitukset samankaltaisuuksina. Voit jättää nämä samankaltaisuudet huomioimatta.

 

Miksi tarkistuksen tuloksissa on ”Error! Bookmark not defined” sisällysluetteloni kohdalla?

Ei huolta! Tämä virhe ei vaikuta plagioinnin tarkistustesi tarkkuuteen.

Jos sinulla on automaattinen sisällysluettelo ja/tai luku- ja taulukkoluettelo, saatat nähdä virheilmoituksen sivunumeroiden sijaan. Virheilmoitus saattaa näyttää tältä: ”Error! Bookmark not defined”.

Valitettavasti tätä ei voi korjata. Plagioinnin tarkistus -ohjelma saattaa merkitä nämä virheilmoitukset samankaltaisuuksina. Voit jättää nämä samankaltaisuudet huomiotta.

Plagiarism check - Error! bookmark not found