Scribbr Plagioinnin tarkistuksen ohje

Plagioinnin tarkistus aloitetaan heti, kun olet suorittanut maksun. Scribbr Plagioinnin tarkistus vertaa työtäsi miljardeihin lähteisiin Ephorus-tietokannassa. Jos täsmäävää tekstiä löydetään, lähde kirjataan ylös ja siihen liittyvä osio asiakirjassasi merkitään.

Plagioinnin tarkistuksen tulokset

Alkuperäisyyspisteet

1. Arvosana alkuperäisyydestä

Arvosana alkuperäisyydestä on luku, joka kertoo kuinka monta prosenttia työstäsi on alkuperäistä. Tiivistettynä suurempi luku tarkoittaa alkuperäisempää tekstiä.

Kun työstäsi löytyy tekstiä joka ei ole alkuperäistä, prosenttiluku putoaa. Tämä ei kuitenkaan suoraan tarkoita, että olet plagioinut. Se, oletko plagioinut vai et määräytyy sen mukaan oletko käyttänyt oikeaa parafraasi- sekä lähdemerkintätekniikkaa sekä oletko noudattanut oikeaa viittaustyyliä.

2. Lista täsmäävistä lähteistä

Tämä lista näyttää lähteet, joista Scribbr Plagioinnin tarkistus on löytänyt täsmäävää tekstiä. Pääset välittömästi katsomaan lähdettä klikkaamalla sen linkkiä. Myös täsmäävien sanojen määrä on ilmoitettu. Suurempi luku tarkoittaa, että suurempi määrä tekstiä vastaa lähdettä tai on samankaltaista.

3. Asiakirjasi

Kaikki täsmäävät osiot merkitään oranssilla. Sininen osio näyttää mitä täsmäävässä lähteessä lukee. Klikkammalla linkkiä oranssin osion alla pääset heti katsomaan löydettyä, täsmäävää lähdettä.

Tulosten kanssa työskentely

Jokaisen täsmäävän osion kohdalla sinun on itse päätettävä, oletko plagioinut, ja tulisiko sinun muuttaa tekstiäsi. Voit käyttää alla olevaa kaaviota tulkinnan tueksi.

1. 2. 3. 4.

Vaihe 1: Katso merkittyä osiota

Ensimmäinen vaihe on katsoa asiakirjastasi löydettyjä samankaltaisuuksia, jotka ovat merkitty oranssilla. Seuraavaksi sinun on päätettävä ovatko ne lainauksia vai parafraasia.

Vaihe 2: Onko se parafraasia?

Kun käytät parafraasia, kirjoitat lähdeteksissä mainitun tiedon omin sanoin. Jos Scribbr Plagioinnin tarkistus löytää yhtäläisyyksiä, et todennäköisesti ole käyttänyt parafraasia oikein. Jos näin on, sinun tulee parantaa parafraasaustekniikkaasi.

Vaihe 2: Onko se lainaus?

Lainaus on osa tekstiä, jonka olet kopioinut sanasta sanaan lähteestä. Alle 40 sanan lainaus on aina merkittävä ”lainausmerkein”. Yli 40 sanan lainaukset täytyy merkitä erilliseksi lohkolainauksiksi.

Vaihe 3: Paranna parafraasia

Paranna parafraasiasi avaamalla tekstiä enemmän omin sanoin ja hyödynnä synonyymejä.

Vaihe 3: Paranna lainausta

Voit kirjaimellisesti kopioida osan tekstistä, jos laitat sen lainausmerkkeihin. Silloin sitä ei pidetä plagiointina. Jos et vielä ole tehnyt niin, merkitse lainaukset lainausmerkein.

Vaihe 4: Oletko käyttänyt oikeaa viittaustekniikkaa?

Sinun tulee merkitä käyttämäsi lähde jokaiseen parafraasiin ja lainaukseen. Merkitse lähde käyttämällä oikeaa lähdeviittaustekniikkaa.

Ei takuuta

Korkea arvosana alkuperäisyydestä ei takaa, etteikö opinnäytetyössäsi olisi plagioitua sisältöä. Sen on tarkoitus ennaltaehkäistä tahatonta plagiointia. On aina mahdollista, että tiettyä lähdettä ei löytynyt Scribbr Plagioinnin tarkistuksen aikana. Olet aina itse vastuussa plagioinnin välttämiseen töissäsi.