Mikä lasketaan plagioinniksi ja mikä ei? Joskus on vaikea tietää mikä lasketaan plagioinniksi. Mutta tietämättömyys ei silti muuta sitä tosiasiaa, että plagiointi on petos ja niinollen rangaistava teko.

Jos oppilaitoksesi saa tietää sinun syyllistyneen plagiointiin, olet vaarassa saada hylätyn arvosanan tai jopa joutua erotetuksi kurssiltasi.

Plagioinnin määritelmä

Plagiointi tapahtuu — tahallisesti tai vahingossa — silloin, kun kirjoittaja esittää omanaan tekstiä, joka ei alun perin ole hänen omaansa. Plagiointi on jonkun toisen tekijänoikeuksien loukkaamista..

Useimmilla oppilaitoksilla on omat määritelmänsä plagioinnista. Alla näet muutaman esimerkin.

Oxfordin yliopisto

“Plagiarism is the copying or paraphrasing of other people’s work or ideas into your own work without full acknowledgement.”
Source: Univeristy of Oxford.

Manchesterin yliopisto

“Plagiarism is presenting the ideas, work or words of other people without proper, clear and unambiguous acknowledgement. It also includes ‘self plagiarism’ (which occurs where, for example, you submit work that you have presented for assessment on a previous occasion), and the submission of material from ‘essay banks’ (even if the authors of such material appear to be giving you permission to use it in this way).”
Source: The University of Manchester.

Cambridgen yliopisto

”Plagiarism is defined as submitting as one’s own work, irrespective of intent to deceive, that which derives in part or in its entirety from the work of others without due acknowledgement. It is both poor scholarship and a breach of academic integrity.”
Source: University of Cambridge.

Mikä lasketaan plagioinniksi?

Plagiointi ei ole vain jonkun muun työn suoraa kopiointia. Valmiin tekstin kääntäminen tai parafraasi synonyymejä käyttäen, sekä olemassa olevan teorian kirjoittaminen omin sanoin lähdettä merkitsemättä on myös plagiointia. Pähkinänkuoressa siis toisen työn esittäminen omana, tiedostamatta heidän tekijänoikeuksiaan, on plagiointia.

Tahattoman plagioinnin ennaltaehkäisy

On tärkeää, että työskentelet järjestelmällisesti. Varmista alusta alkaen, että kirjaat ylös kaikki käyttämäsi lähteet. Varmista myös, että lainaat ja parafraasaat käyttäen oikeaa tekniikkaa ja ilmoitat lähdeviittaukset oikein käyttäessäsi jonkun muun työtä. Vain silloin voit helposti ennaltaehkäistä plagiointia.

Tarkistaminen plagioinnin varalta

Oppilaitokset käyttävät yhä useammin ohjelmia plagioinnin tunnistamiseen. Työsi tarkistetaan plagioinnin varalta heti, kun palautat esseesi tai opinnäytetyösi.

Tunnettu ohjelma plagioinnin tarkistamiseen on Turnitin, ja Ephorus on osa sitä. Ephorus tarkistaa opinnäytetösi plagioinnin varalta vertaamalla sen sisältöä muihin opinnäytetöihin, tieteellisiin teksteihin ja muihin internetissä saatavilla oleviin teksteihin.

Luonnollisesti on hyvin epämiellyttävää, jos olet vahingossa plagioinut, ja joudut kantamaan siitä vastuun. Tämä on kuitenkin helposti estettävissä. Voit nyt lähettää työsi tarkistettavaksi plagioinnin varalta. Hyödyntämällä Ephorus-tietokantaa, tarkistus auttaa sinua selvittämään, oletko tahattomasti plagioinut.

Mene plagioinnin tarkistukseen

Oliko tämä artikkeli sinusta hyödyllinen?

Lisää mielenkiintoisia artikkeleja