Opinnäytetyön esipuhe

Esipuheessa ilmoitat lukijalle henkilökohtaisista kokemuksistasi kirjoittaessasi opinnäytetyötäsi. Esipuhetta voit käyttää myös helpottaaksesi lukijaa työnlukemisen aloittamiseen ja myös kiittääksesi niitä, jotka ovat auttaneet sinua opinnäytetyösi teossa.

Esipuhe kirjoitetaan vasta sen jälkeen, kun olet kirjoittanut pro gradusi muuten loppuun. Esipuhe kirjoitetaan yleensä vahvasti ensimmäistä persoonaa käyttäen esim. (‘minä’ tai ‘me’) muotoa käyttäen.

Esipuheen eri osat

Nämä eri osat ovat yleensä esipuheessa:

 • Sinun henkilökohtainen taustasi (lyhyesti selitettynä)
 • Sinun henkilökohtaiset kokemuksesi tai ne asiat jotka ovat motivoineet sinua opinnäytetyötäsi kirjoittaessa (lyhyesti selitettynä)
 • Selitä lukijalle se ryhmä jota yrität tavoittaa opinnäytetyösi kirjoittamisella.
 • Työnjako (käytä tätä ainoastaan silloin, kun useampi kuin yksi ihminen on ollut kirjoittamassa opinnäytetyötäsi)
 • Kiitokset niille yksilöille ja yrityksille jotka ovat auttaneet sinua opinnäytetyösi kirjoittamisessa ja tarkastamisessa.

Esipuhe päätetään kirjoittamalla sinun nimesi, paikan nimi ja kyseinen päivä milloin pro gradusi on kirjoitettu.

Mitä eroa on esipuheella ja kiitospuheella

Kiitospuhe on usein myös osa esipuhetta. Tarkoituksenasi on kiittää niitä jotka ovat auttaneet sinua pro gradusi kirjoituksessa. Kirjoita erillinen kiitospuhe osio opinnäytetyöhösi jos tarvitset lisää tilaa kiittääksesi useampaa tahoa. Tämä on hyödyllistä, esimerkiksi silloin, kun kirjoitettaessa väitöskirjaa tekstin sisältö on pitkä ja usein monet ihmiset ovat mukana projektin kirjoituksessa.

Me suosittelemme sinua kirjoittamaan työhösi ainoastaan esipuheen, esipuheen ja kiitospuheen sijaan.

Tarkastuslista esipuheen kirjoittamiseen

 • Esipuhe ei ole pidempi kuin neljä tai viisi lausetta.

 • Olet kiittänyt ainoastaan niitä henkilöitä, jotka ovat auttaneet sinua työssäsi.

 • Kiitokset ovat lueteltu tärkeysjärjestyksessä. Ne jotka ovat luoneet eniten arvoa ovat nimetty ensimmäisenä.

 • Etu- ja sukunimien käyttö on johdonmukaista.

 • Esipuhe on henkilökohtainen, mutta se on kuitenkin kirjoitettu ammattimaiseen tyyliin.

 • Esipuhe on päätetty kirjoittamalla sinun nimesi, paikan nimi ja kyseinen päivä milloin opinnäytetyö on kirjoitettu.

Katso yleiskuvaus koko rakenteesta

Esimerkki esipuhe

Olemme myös kirjoittaneet esimerkki esipuheen missä huomioimme jokaisen tarkastuslistassa ilmaantuvan kohdan.

Katso esimerkki

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

, I. (22. marraskuuta 2018). Opinnäytetyön esipuhe. Scribbr. Retrieved 24. kesäkuuta 2024, from https://www.scribbr.fi/opinnaytetyon-rakenne/opinnaeytetyoen-esipuhe/

Oliko tämä artikkeli sinusta hyödyllinen?