Siteeraus, lainaus ja yhteenveto opinnäytetyössäsi

Taustatutkimuksen aikana käytät useita ideoita ja töitä muilta tutkijoilta. Teet taustatutkimusta siksi, että tutkit aihetta edeltäjiä pidemmälle. Toisten työn käyttäminen tapahtuu pääsosin kahdella tekniikalla: lainaus ja parafraasi.

Kun lainaat jonkun toisen tekstiä, kopioit sen sanasta sanaan. Parafraasi tarkoittaa sitä, että kirjoitat tekstin uudelleen omin sanoin.

On kuitenkin erittäin tärkeää, että merkitset aina lähdeviittaukset. Jos laiminlyöt sen, syyllistyt plagiointiin.

Lainaus

Lainaus tarkoittaa sitä, että kopioit toisen tekstiä sanasta sanaan. On suositeltavaa rajoittaa lainausten määrää, koska ne huonontavat tekstisi luettavuutta.

Lisäksi runsas lainausten käyttö saa sinut vaikuttamaan laiskalta. Lainausten käyttö antaa myös vaikutelman, ettet ymmärtänyt tekstiä täysin tai et lukenut koko tekstiä. Siksi on viisasta käyttää lainausta vain silloin, kun se on tarpeellista.

Voit käyttää lainausta esimerkiksi selittäessäsi tietyn konseptin määritelmää. Voit harkita lainauksen käyttämistä myös silloin, kun alkuperäinen kirjoittaja on kirjoittanut lauseen niin kauniisti tai voimallisesti, että parafraasi heikentäisi lauseen merkitystä. Lisäksi joissain tapauksissa lainausta käytetään niin sanotusti todisteena (kuten runoja analysoidessa).

Tee lukijallesi selväksi milloin lainaat, asettamalla teksit lainausmerkkeihin. Jos lainaus on varsin pitkä (+40 sanaa APA-tyylin mukaan), sinun tulee sisentää teksti, tehden siitä lohkolainauksen.

Esimerkki lainauksesta:

Oxford English Dictionaryn mukaan lainaus on: “Joukko sanoja teksistä tai puheesta, jotka toistaa joku muu kuin alkuperäinen kirjoittaja tai puhuja.” (Oxford English Dictionary, 2014).

Pyri aina pitämään lainaus mahdollisimman lyhyenä, mielellään alle muutaman lauseen mittaisena. Voit myös lyhentää lainausta poistamalla tarpeettomia osia suomen kielessä välillä erotelluilla ajatusviivoilla – – ja englannin kielessä kolmella pisteellä sulkujen sisällä (…).

Varmista kuitenkin, ettet ota lainausta pois kontekstistaan, esimerkiksi lainaamalla vain yhtä, tuloksiasi vahvistavaa lausetta muutoin päinvastaisia tuloksia esittävästä työstä.

Parafraasi

Parafraasi tarkoittaa, että kuvaat olemassa olevaa tekstiä omin sanoin. Parafraasia käyttämällä voit helposti sulauttaa jo olemassa olevaa tutkimustietoa omiin löydöksiisi.

Vaikka käyttäisit parafraasia, on alkuperäinen ajatus silti jonkun muun. Sen takia on tärkeää, että merkitset aina lähteet käyttäessäsi parafraasia.

On myös tärkeää, että lukija ymmärtää sinun käyttävän parafraasia. Voit tehdä esimerkiksi seuraavasti: ”Janssenin (2008) mukaan…”.

Esimerkki parafraasista

Alkuperäinen teksti

Vältä plagiointia
Lähde: https://owl.english.purdue.edu/…
”Research-based writing in American institutions, both educational and corporate, is filled with rules that writers, particularly beginners, aren’t aware of or don’t know how to follow. Many of these rules have to do with research and proper citation. Gaining familiarity with these rules, however, is critically important, as inadvertent mistakes can lead to charges of plagiarism, which is the uncredited use (both intentional and unintentional) of somebody else’s words or ideas.”

Parafraasi
Purduen yliopiston The Online Writing Labin (2014) mukaan useat kirjoittajat eivät tunne kirjottamisen sääntöjä, jolla on paljon tekemistä lainausmerkkien oikeaoppisen käytön mukaan. Heidän mukaansa on tärkeää ensin tutustua näihin sääntöihin, sillä virheet voivat helposti johtaa tahattomaan plagiointiin (joka tarkoittaa, että käytät jonkun muun työtä tai ajatusta ilmoittamatta alkuperäistä lähdettä).

Parafraasi vai tiivistelmä?

Termillä ”parafraasi” tarkoitetaan yleensä sitä, kun joku esittää toisen työtä omin sanoin. Tämä ei ole kuitenkaan totta.

Parafraasi on jonkun muun henkilön tietyn ajatuksen kuvaus, kirjoitettuna omin sanoinesi. Parafraasi on siten siis noin yhtä pitkä, kuin alkuperäinen teksti.

Kun taas kuvaat esimerkiksi tutkimustyön tulosta osittain tai kokonaan, on kyseessä tiivistelmä.

Parafraasin ja tiivistelmän välillä on suuri ero. Kuitenkin usein (myös useissa oppilaitoksissa) molempiin tekniikoihin viitataan usein nimellä parafraasi.

Yleisiä vinkkejä

  • Käytä lainausta tai parafraasia vain tekijöiltä, jotka ovat tunnettuja tutkimusalallaan.
  • On tärkeää, että lainaus tai parafraasi tuo lisäarvoa työllesi. Lainauksen tai parafraasin tulee myös istua saumattomasti muuhun tekstiisi. Lainausta tai parafraasia edeltävän tai seuraavan tekstin tulisi selventää, mitä haluat ilmaista.
  • Lainaus tai parafraasi ei ole valmis ilman paikkansapitävää lähdemerkintää niin tekstissä kuin lähdeluettelossa, muotoiltuna oikeaan lähdeviittaustyyliin.
  • Ennaltaehkäise tahatonta plagiointia käyttämällä Scribbr plagioinnin tarkistusta.

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Swaen, B. (11. helmikuuta 2016). Siteeraus, lainaus ja yhteenveto opinnäytetyössäsi. Scribbr. Retrieved 15. huhtikuuta 2024, from https://www.scribbr.fi/lahdeviittaukset/siteeraus-lainaus-ja-yhteenveto-opinnaytetyossasi/

Oliko tämä artikkeli sinusta hyödyllinen?
Bas Swaen

Bas on yksi Scribbrin perustajista. Bas rakastaa opettamista, ja on kokenut opinnäytetöiden kirjoittaja. Hän pyrkii auttamaan opiskelijoita kirjoittamalla helppolukuisia ja ymmärrettäviä artikkeleita erilaisista aiheista.