Kirjoitamme tietopankkiin artikkeleita, joiden avulla voit parantaa omaa kirjoitustaitoasi ja ennaltaehkäistä tahatonta plagiointia.

Viimeisimmät artikkelit

Tutkimusasetelma: kontrollimuuttujat

Julkaistu 19. tammikuuta 2017 kirjoittaja Iiro

Huolimatta siitä, että kontrollimuuttujien sisällyttäminen opinnäytetyössäsi voi olla avuksi, ne eivät yleensä ottaen ole huomion painopisteenä. Ne vaikuttavat riippuvaan muuttujaan, ja laajennettuna riippumattomaan muuttujaan.

Mikäli kuitenkin jätät kontrollimuuttujat kokonaan pois pro gradussasi, tulokset eivät ole yhtä täsmällisiä. Tämä on erityisen tärkeää, jos suunnittelet tietyn syy-seuraussuhteen todistamista tekemällä tilastollisen analyysin.

Jatka lukemista: Tutkimusasetelma: kontrollimuuttujat
Tutkimusasetelma

Julkaistu 19. tammikuuta 2017 kirjoittaja Iiro

Tutkimusasetelmaa käytetään kuvaamaan tutkimuksesi oletettuja tuloksia sisältäen sen, miten käytetyt muuttujat saattavat liittyä toisiinsa.

Sinun tulisi laatia tutkimusasetelma ennen kuin voit aloittaa itse tutkimuksen tekemisen.

Jatka lukemista: Tutkimusasetelma


Vinkkejä opinnäytetyön tiivistelmän kirjoittamiseen

Julkaistu 20. joulukuuta 2016 kirjoittaja Iiro

Kirjoittamisesi aikana törmäät välillä kappaleisiin, joissa päädyt toistamaan itseäsi aika usein. Se, että esität paljon tietoa samalla tavalla on usein seurausta tietämättömyydestä synonyymeistä tai vaihtoehtoisista ilmaisutavoista.

Tämä tapahtuu usein johdanto-osiossa, jossa sinun odotetaan esittävän opinnäytetyösi rakenne tai (yleiskatsaus siitä). Todellakin, ei ole olemassa monia useita tapoja esittää kappaleen 2 sisältöä, vai onko?

Jatka lukemista: Vinkkejä opinnäytetyön tiivistelmän kirjoittamiseen