Johdannon kirjoittaminen opinnäytetyöhösi

Johdanto on ensimmäinen kappale pro gradussasi ja siksi tutkielmasi lähtökohta. Siinä kuvailet tutkielmasi aihetta, esittelet tutkimusongelman ja luot yleiskatsauksen tutkielmaasi.

Johdannon tarkoitus:

  • Tutkimusaiheen esittely. Kerro, mikä on tutkimuksesi tarkoitus ja mikä on sen aihe?
  • Lukijan mielenkiinnon herättäminen. Pidä huoli siitä, että herätät lukijan mielenkiinnon käyttämällä selkeitä esimerkkejä viimeaikaisista uutisista tai jokapäiväisestä elämästä.
  • Tutkimuksen relevanssin osoittaminen. Vakuuta lukijasi tutkimuksesi tieteellisestä ja käytännön relevanssista.

Johdannon osat

Selkeä johdanto yleensä sisältää seuraavat osat:

Motivaatio (ongelman kuvaus)

Mikä on tutkimuksesi motiivi? Se voi syntyä esimerkiksi viimeaikaisesta uutisartikkelista tai jostain, joka on aina kiinnostanut sinua. Kun valitset kiinnostavan esimerkin, lukija kiinnostuu välittömästi lukemaan loput johdannostasi.

Aihepiiri

Kuvaile opinnäytetyösi aihe pohjautuen motivaatioon tai ongelman kuvauksen. Pidä huoli siitä, että määrittelet opinnäytteesi aiheen heti. Älä ajaudu ansaan, jossa haluat tehdä liian laajasti taustatutkimusta opinnäytetyöstäsi, vaan etsi sen aina sijaan aukkoja.

Tutkimuksen teoreettinen ja käytännön relevanssi

Osoita opinnäytetyösi tieteellinen relevanssi argumentoiden. Voit tehdä sen siteeraamalla tieteellisiä artikkeleita ja yhdistelemällä niitä. Korosta tässä myös pohdinta-kappaleita tutkimuksista, joita aiot käyttää omassa tutkimuksessasi.

Selitä seuraavaksi miten tutkimustasi voidaan hyödyntää käytännössä. Jos tämä tuntuu hankalalta, kokeile tutkimuksesi ydinkysymyksen esittämistä tutuillesi tai ystävillesi. Heillä on yleensä hyvin erilainen näkökulma aiheeseesi.

Kun kirjoitat pro graduasi jollekin yritykselle, huomaat tutkimuksen tieteellisen relevanssin osoittamisen olevan vaikeaa. Sen sijaan, että keskittyisit siihen yritykseen, jossa teet harjoittelua, yritä ajatella esimerkiksi käytännön sovelluksia koko alalle.

Tutkimuksesi teemaan liittyvä tieteellinen tilanne

Tässä johdannon elementissä esittelet kaikkein tärkeimmät aiheeseesi liittyvät akateemiset artikkelit ja selität niiden sisällön lyhyesti. Tällä tavoin näytät, että aiheen ympäriltä on tehty useita tutkimuksia, eikä sinulle tule ongelmia löytää riittävästi tietoa aiheestasi.

Tavoite, tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset

Tässä osiossa esittelet tutkimuksesi tavoitteen ja muodostamasi tutkimusongelman. Kiinnitä huomiota siihen, että tavoitteen ja tutkimusongelman välillä on ero. Voit käyttää tutkimuskysymyksiä vastataksesi tutkimusongelmaan. Ne voivat myös sisältävää alakysymyksiä. Jos käytät hypoteesejä tutkimuskysymysten sijaan, voit myös merkitä ne tähän.

Hypoteesin perustana on käsitteellinen viitekehys. Hypoteesin muodostaminen ei kuitenkaan aina ole mahdollista ennen kirjallisuuskatsauksen tekemistä. Tässä tapauksessa kehität hypoteesin ja käsitteellisen viitekehyksen myöhemmin, kirjallisuuskatsauksen jälkeen.

Lyhyt kuvaus tutkimussuunnitelmasta

Kehität yksityiskohtaisen tutkimussuunnitelman myöhemmin tutkimuksen edetessä. Siitä huolimatta kuvaat myös johdannossa lyhyesti tutkimuksen etenemistä. Miten, missä, milloin ja kenen kanssa aiot tehdä tutkimuksesi?

Opinnäytetyön yleiskuvaus

Tässä kuvailet lyhyesti opinnäytetyösi rakenteen. Kuvaile jokainen luku lyhyesti enintään yhdellä kappaleella, mutta mieluiten yhdellä lauseella. Varmista, ettei opinnäytetyösi yleiskuvaus sisällä sanavalintojen yksipuolisuudesta johtuvaa toistoa.

Aloita tutkimusehdotuksellasi

Usein tutkimusehdotus tai toimintasuunnitelma on hyvä alku johdannon kirjoittamiseen. Huomaat, että olet jo kirjoittanut valmiiksi useita johdannon osia tutkimusehdotukseesi.

Vaikka johdanto on pro gradun alussa, se ei tarkoita sitä että sinun tulee tehdä johdanto loppuun ennen muun tutkimuksen tekemistä. Mitä pidemmälle pääset tutkimuksessasi, sitä helpommin kirjoitat hyvän johdannon, joka menee asian ytimeen. Siksi ei ole katastrofi, jos et onnistu täydellisen johdannon kirjoittamisessa heti alussa. Palaa takaisin johdantoon myöhemmin ja jatka sen kirjoittamista ja editoimista kunnes siitä muodostuu hyvä kokonaisuus.

Verbien aikamuodot

Sinun tulee käyttää preesens-aikamuotoa aiheesi esittelyssä ja käsittelyssä. Taustatiedot kirjoitetaan imperfektissä tai perfektissä.

Johdannon pituus

Johdannon pituudelle ei ole erityisiä vaatimuksia. Siksi sinun ei tarvitse puristaa kaikkea yhteen vain yhdelle sivulle, kuten abstraktissa.

Sinun täytyy kuitenkin kirjoittaa ytimekkäästi. Älä toista itseäsi ja kirjoita ylös ainoastaan se, mikä on todella tärkeää aiheesi ja tutkimuksesi esittelyssä.

Muistilista johdannon kirjoittamiseen

0 / 11

Hyvää työtä!

Sinun johdanto pitäisi olla nyt täydellinen! Käytä muita tarkistuslistoja parantaaksesi opinnäytetyötäsi. Löydät lisää tarkistuslistoja ja vinkkejä meidän muista artikkeleista.

Palaa tarkistuslistaan

* On mahdollista, että tulet tekemään ensin kirjallisuuskatsauksen ennen kuin muotoilet käsitteellisen viitekehyksen.
** On mahdollista, että et voi vielä muotoilla hypoteesiä, koska ensin sinun tulee tehdä kirjallisuuskatsaus.

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

, I. (22. marraskuuta 2018). Johdannon kirjoittaminen opinnäytetyöhösi. Scribbr. Retrieved 27. toukokuuta 2024, from https://www.scribbr.fi/opinnaytetyon-rakenne/opinnaytetyon-johdanto/

Oliko tämä artikkeli sinusta hyödyllinen?