Omasta kokemuksestamme tiedämme kuinka hankalaa on kirjoittaa opinnäytetyö, varsinkin jos et tiedä miten aloittaa tai millä rakenteella lähteä kirjoittamaan opinnäytetyötäsi. Tästä syystä, vanhat opinnäytetyöt ovat usein hyviä esimerkkejä siitä miten sinun työsi kirjoittaminen kannattaa aloittaa.

Tästä artikkelista löydät eri artikkeleista esimerkkejä. Näiden esimerkkejen joukosta löydät kandidaatintutkielmia, pro graduja ja väitöskirjoja. Esimerkkejen joukosta löydät sekä englanniksi ja suomeksi kirjoitettuja esimerkkejä.

Huomioi, että jokaisella yliopistolla on omat sääntönsä

Ennen kuin alat katsomaa opinnäytetyön malli esimerkkejämme, on tärkeää ymmärtää että joka yliopistolla on yleensä omat määrityksensä opinnäytetöiden kirjoittamiseen liittyen. Yleisesti ottaen, voidaan pitää määrityksinä, että opinnäytetyön pituus pitäisi olla vähintään 12,000 sanaa. Rakenteellisesti puhuttuna, yleensä opinnäytetyöt ja pro gradut ovat yleiseltä rakenteeltaan hyvin samanlaisia.

Tässä artikkelissa annamme esimerkkejä näistä opinnäytetöistä suomeksi ja englanniksi:

Kandidaatintutkielman ja opinnäytetöiden PDF esimerkkejä

Yliopisto: Jyväskylänkylän yliopisto
Tiedekunta: Tietojenkäsittelytieteiden laitos
Kirjoittaja: Jaana Lehojärvi
Palkinto: Vaikuttavin opinnäytetyö
Kieli: Suomi
Tutkinto: Tietojärjestelmätiede, kandidaatintutkielma
Kandidaatintutkielma malli: “Tekninen velka hallinnoinnin näkökulmasta – tunnusta, tunnista ja rajoita”

Yliopisto: Kajaanin ammattikorkeakoulu
Tiedekunta: Tietojenkäsittely
Kirjoittaja: Minttu Meriläinen
Palkinto: Vaikuttavin opinnäytetyö
Kieli: Suomi
Tutkinto: Tradenomi
Kandidaatintutkielma malli: “VÄRIOPIN SOVELTAMINEN PELINKEHITYKSESSÄ
Visuaalisesti miellyttävän ja värinäön heikkoudet huomiovan väriteeman toteutus”

Pro gradu esimerkkejä:

Yliopisto: Helsingin yliopisto
Tiedekunta: Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
Kirjoittaja: Jenni Marjokorpi
Palkinto: Pro gradu – palkinto
Kieli: Suomi
Tutkinto: Pro gradu tutkielma – Kasvatustiede
Pro gradu malli: “Subjekti, objekti ja miniteoriat luokanopettajaopiskelijoiden kieliopillisessa ajattelussa”

Yliopisto: Helsingin yliopisto
Tiedekunta: Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
Kirjoittaja: Seija Leino
Palkinto: Pro gradu – palkinto
Kieli: Suomi
Tutkinto: Pro gradu tutkielma – Kasvatustiede
Pro gradu malli: “Yliopisto-opettajien opetukselliset lähestymistavat. Opettajien selontekojen ja havainnoitavan opetustoiminnan vastaavuus”

Yliopisto: University of Helsinki
Tiedekunta: Faculty of Social Sciences, Economics
Kirjoittaja: Joonas Tuhkuri
Palkinto: Paras kansantalouden pro gradu -tutkielma vuonna 2015
Kieli: Englanti
Tutkinto: Pro gradu tutkielma – Economics
Pro gradu malli: “Big Data: Do Google Searches Predict
Unemployment?”

Yliopisto: Jyväskylä University
Tiedekunta: Jyväskylä University School of Business and Economics, Faculty of Social Sciences
Kirjoittaja: Erno Mähönen
Palkinto: Vuoden yhteiskuntatieteellinen pro gradu -palkinto
Kieli: Englanti
Tutkinto: Pro gradu tutkielma – MSc in Development Management
Pro gradu malli: “Labour Market Reforms, Institutions, and the Quality of Employment: Should we all follow German Hartz model in reforming labour markets?”

Yliopisto: Lapin yliopisto
Tiedekunta: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Kirjoittaja: Siiri Maria Nuutinen
Palkinto: Vuoden pro gradu -palkinto
Kieli: Suomi
Tutkinto: Pro gradu tutkielma – Matkailututkimus
Pro gradu malli: “INTRESSIRISTIRIIDAT METSÄNKÄYTÖSSÄ Metsähallituksen maineen diskursiivinen rakentuminen kainuulaisten sidosryhmien parissa”

Väitöskirja esimerkki:

Yliopisto: Aalto yliopisto
Tiedekunta: Department of Chemistry
Kirjoittaja: Oskari Karjalainen
Palkinto: Väitöskirja – palkinto
Kieli: Englanti
Tutkinto: Väitöskirja
Väitöskirja malli: “Substrate controlled synthesis of 1,2-amino alcohols”

Yliopisto: Aalto yliopisto
Tiedekunta: Department of applied Physics
Kirjoittaja: Mari Ijäs
Palkinto: Väitöskirja – palkinto
Kieli: Englanti
Tutkinto: Väitöskirja
Väitöskirja malli: “Chemically modified and nanostructured graphene”

Yliopisto: Aalto yliopisto
Tiedekunta: School of Science
Kirjoittaja: Olli-Pentti Saira
Palkinto: Väitöskirja – palkinto
Kieli: Englanti
Tutkinto: Väitöskirja
Väitöskirja malli: “Electrostatic control of quasiparticle transport in superconducting hybrid nanostructures”

Yliopisto: Aalto yliopisto
Tiedekunta: Department of Information and Computer Science
Kirjoittaja: Jefrey Lijffijt
Palkinto: Väitöskirja – palkinto
Kieli: Englanti
Tutkinto: Väitöskirja
Väitöskirja malli: “Computationalmethods for comparison and exploration of eventsequences”

Oliko tämä artikkeli sinusta hyödyllinen?

Lisää mielenkiintoisia artikkeleja