Aina henkilökohtaista palautetta juuri sinulle

Hei Mika,

Olet kirjoittanut mielenkiintoisen opinnäytetyön dokumenttielokuvan kerronnasta. Opinnäytetyöstäsi näkyy myös, että olet paneutunut aiheeseesi ja tehnyt paljon töitä sen eteen. Se on hienoa nähdä! Kirjoitin sinulle palautetta ja parannusehdotuksia suoraan opinnäytetyösi kommentteihin. Sen lisäksi kokosin tähän palautekirjeeseen sinulle hyödyllisiä vinkkejä.

Kuten mainitsit kommenteissasi, sinulla on joskus vaikeuksia välimerkkien kanssa. Editoidessani työtäsi huomasin, että niiden lisäksi sinulla oli taipumusta toisinaan muotoilla vaikeaselkoisia lauseita (kapulakieli) sekä tehdä virheitä subjektin ja predikaatin kongruenssin kohdalla. Lukukongruenssi tarkoittaa sitä, että predikaatin on mukauduttava subjektin persoonaan ja lukuun.

Esimerkiksi: dokumentti kuvaa, dokumentit kuvaavat.

Suosittelen siksi tulevaisuudessa käymään läpi oman tekstisi vielä kerran sen valmistumisen jälkeen ja tarkistamaan, että lauseen subjekti ja predikaatti ovat samassa luvussa. Ei siis esimerkiksi: dokumentit kuvaa.

Vaikeaselkoisten lauseiden kohdalla puolestaan kannattaa pysähtyä miettimään mikä tai kuka on lauseen tekijä (subjekti), mitä se tai hän tekee (predikaatti) ja kenelle tai mitä tehdään (objekti). Kun laitat nämä lauseenjäsenet sen jälkeen tähän järjestykseen (ensin subjekti, sitten predikaatti ja lopuksi objekti), niin saat lauseeseen paljon selkeyttä.

Sanavalintoihin kannattaa myös kiinnittää erityisesti huomiota tieteellisessä tekstiä kirjoittaessa. Tieteellisessä tekstissä noudatetaan asiatyyliä, joka tekee tekstistä vakuuttavaa ja perusteltua. Siksi kannattaa pyrkiä olemaan mahdollisimman täsmällinen sekä tutkimuksen prosessia kuvatessa että sen tuloksia esiteltäessä (tai sinun tapauksessa elokuvantekoprosessia kuvatessa). Sanavalinnoilla on siinä suuri rooli. Siksi kannattaa pyrkiä välttämään yleistäviä tai epätarkkoja ilmaisuja ja kuvata sen sijaan selitetty tilanne tai asia mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

Puhekieltä tulee myös välttää tieteellisessä tyylissä. Olen muokannut opinnäytetyösi useita puhekielisiä ilmaisuja tieteelliseen tyyliin sopiviksi, sekä kommentoinut niitä kohtia, joissa käyttämäsi sanavalinnat tuntuivat liian suurpiirteisiltä tai arkikielisiltä.

Lopuksi suosittelen vielä välttämään tekstissä toistoa käyttämällä vaihtoehtoisia ilmauksia tai viittaamalla toistuvaan sanaan esimerkiksi osoituspronominilla (se, ne).

Toivottavasti näistä kommenteistani, parannusehdotuksista ja vinkeistäni on apua sinulle. Onnea ja menestystä opinnäytetyösi viimeistelyyn!

Terveisin,

Minna

Esimerkki oikoluetusta opinnäytetyöstä

example-proofreading-nl-screen

Lataa esimerkit .docx-tiedostoina

Lisätietoa aiheesta