Korjaa kielioppivirheet

Ammattilaisemme korjaavat:

  • Oikeinkirjoituksen
  • Kieliopin
  • Lause- ja kappalerakenteen
  • Välimerkit
  • Tieteellisen tyylin

Vinkit ja kommentit

Jos lauseen merkitys on epäselvä, ammattilaisemme auttavat sinua parantamaan tekstiä esittämällä kysymyksiä, tarjoamalla ehdotuksia, antamalla vinkkejä ja kirjoittamalla kommentteja.

Palaute

Saat henkilökohtaista ja rakentavaa palautetta yleisimmistä kielivirheistäsi. Näin ammattilaisemme auttavat sinua parantamaan kirjoitustaitojasi tulevaisuudessa.

Opinnäytetyön editointi on itsessään oma tieteenalansa. Editoijamme ottavat huomioon akateemisenkirjoitustyylin mitä käytät kirjoittaessasi opinnäytetyötä. Juuri tästä syystä olemme kehittäneet Scribbr kehitysmallin©.

Esimerkkejä vinkeistä, kommenteista ja ehdotuksista

Vinkki: ”Lue tämä artikkeli konjunktioista, jonka avulla saat tekstistäsi selkeämpää: Konjunktiot: lista ja yleiset väärinkäytöt.”

Kysymys: ”Oletko tässä lauseessa ristiriidassa itsesi kanssa? Aikaisemmin mainitsit… Käy tämä lause läpi huolellisesti.”

Kommentti: ”Lauseessa on epäselvää, mihin viittaat ´tällä´. Selvennä mihin ´tällä´ viittaat ja tarkenna mitä halusit ilmaista.”

Ehdotus: ”Et ole maininnut tätä teoriaa aikasiemmin. Voisit mahdollisesti käsitellä aihetta laajemmin, jotta lukija ymmärtää mitä teoria käsittää.”

Opinnäytetöiden ammattilaiset

Persoonapronominien käyttö

Persoonapronominien käytöstä tieteellisessä kirjoittamisesssa on paljon ristiriitaa. Toistaiseksi ei vielä ole selkeää ohjeisusta persoonapronominien käytöstä. Jotkin tieteenalat kieltävät pronominien ”minä” ja ”me” käytön, mutta toiset eivät. Tämän vuoksi kysymmekin sitä sinulta etukäteen, jotta tiedämme kuinka suhtautua persoonapronominien käyttöön tekstissäsi.

Tästä englanninkieliseen artikkeliimme aiheesta: Personal pronouns in theses

Verbien aikamuoto

Säännöllinen verbien aikamuodon käyttäminen voi olla haastavaa. Yleisimmin ammattilaisillamme ei ole ongelmaa päätellä, mitä aikamuotoa sinun tulee käyttää, mutta joskus opiskelijat ja opettajat eivät ajattele asiaa samalta kantilta. Siksi kysymmekin sinulta asiakirjaa lähettäessäsi lisävaatimuksista verbien aikamuotojen suhteen.

Tästä englanninkieliseen artikkeliimme aiheesta: Common uses of tenses in academic writing

Ammattikieli

Jokainen opinnäytetyö sisältää jargonia, eli ammattikieltä. Jos ammattilaisemme ei tunne käyttämääsi ammattisanastoa, he etsivät tietoa käyttämästäsi jargonista selvittääkseen oletko käyttänyt sitä oikein. Joskus ammattisanat eivät kuitenkaan taivu normaalien kielioppisääntöjen mukaan. Voit opinnäytetyötäsi lähettäessä mainita mitkä ammattisanat tulee taivuttaa tietyllä tapaa.

Mitä palvelu ei pidä sisällään?

Sisältö

Emme koskaan korjaa tai tarkista tekstin sisältöä. Jos tarvitset apua sisällön kanssa, sinun tulee ottaa yhteyttä tutoriin tai yksityisopettajaan.

Sommittelu

Tarjoamme asiakirjan sommittelun korjausta erillisenä palveluna hintaan 49€.

Lähteiden tarkistus

Lähteiden tarkistus maksaa 2€/lähde. Voit myös käyttää ilmaista APA-generaattoriamme viiteluettelon luomiseen.

Opinnäytetyösi oikoluku

Lisätietoa »