Tutkimusasetelma

Tutkimusasetelmaa käytetään kuvaamaan tutkimuksesi oletettuja tuloksia sisältäen sen, miten käytetyt muuttujat saattavat liittyä toisiinsa.

Sinun tulisi laatia tutkimusasetelma ennen kuin voit aloittaa itse tutkimuksen tekemisen.

Jatka lukemista: Tutkimusasetelma

Vinkkejä opinnäytetyön tiivistelmän kirjoittamiseen

Pro gradun kirjoittamisesi aikana törmäät välillä kappaleisiin, joissa päädyt toistamaan itseäsi aika usein. Se, että esität paljon tietoa samalla tavalla on usein seurausta tietämättömyydestä synonyymeistä tai vaihtoehtoisista ilmaisutavoista.

Tämä tapahtuu usein johdanto-osiossa, jossa sinun odotetaan esittävän opinnäytetyösi rakenne tai (yleiskatsaus siitä). Todellakin, ei ole olemassa monia useita tapoja esittää kappaleen 2 sisältöä, vai onko?

Jatka lukemista: Vinkkejä opinnäytetyön tiivistelmän kirjoittamiseen

Opinnäytetyön aihe ja 8 askelta sen valintaan

Opinnäytetyön aihe ja sen valinta ei ole helppo eikä usein kaikkein hauskin tehtävä, mutta ajankohtaisen ja tarpeellisen aiheen valinta on erittäin tärkeää. Hyvin valittu opinnäytetyön aihe takaa sen, että voit kirjoittaa helpommin laadullisesti hyvän pro gradun. Se tekee myös kirjoitusprosessista sinulle mielekkäämmän.

Jatka lukemista: Opinnäytetyön aihe ja 8 askelta sen valintaan

Miten kirjallisuuskatsaus tehdään

Kirjoittaessasi opinnäytetyötäsi sinulta vaaditaan epäilemättä kirjallisuuskatsauksen tekeminen. Mutta mitä se tarkalleen ottaen tarkoittaa? Miten sinun tulisi rakentaa tämä katsaus alun pitäen ja miten sinun tulisi sisällyttää löytämäsi tieto omaan työhösi?

Jatka lukemista: Miten kirjallisuuskatsaus tehdään

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys: mitä ja miksi?

Teoreettinen viitekehys on yksi pro gradun surullisenkuuluisista osioista. Hyvä teoreettinen viitekehys antaa tutkimukselle vahvan tieteellisen perustan ja tukee opinnäytetyösi muita osia. Mutta mikä teoreettinen viitekehys itse asiassa on? Ja miten sellainen kirjoitetaan?

Jatka lukemista: Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys: mitä ja miksi?