Opinnäytetyön esipuhe

Esipuheessa ilmoitat lukijalle henkilökohtaisista kokemuksistasi kirjoittaessasi opinnäytetyötäsi. Esipuhetta voit käyttää myös helpottaaksesi lukijaa työnlukemisen aloittamiseen ja myös kiittääksesi niitä, jotka ovat auttaneet sinua opinnäytetyösi teossa.

Jatka lukemista: Opinnäytetyön esipuhe

Suositukset opinnäytetyössä

Opinnäytetyösi saattaa sisältää suosituksia asiakasyritykselle tai organisaatiolle. Nämä suositukset liittyvät aiheeseen, jonka olet kuvaillut opinnäytetyösi johdannossa.

Tutkimuksesi tuloksiin perustuen mitkä erityiset ratkaisut ovat mahdollisia ja mitä toimenpiteitä asiakkaasi tulisi tehdä? Toisin sanoen, mitä suosittelisit asiakkaasi tekevän “huomenna”?

Suositukset kirjoitetaan yleensä erilliseen osioon, joka on johtopäätös- ja käsittely-kappaleiden jälkeen. Asiakkaasi sitä toivoessa voit myös esittää suositukset erillisessä toimenpidesuositukset–raportissa.

Jatka lukemista: Suositukset opinnäytetyössä

Tutkimusasetelma: kontrollimuuttujat

Huolimatta siitä, että kontrollimuuttujien sisällyttäminen opinnäytetyössäsi voi olla avuksi, ne eivät yleensä ottaen ole huomion painopisteenä. Ne vaikuttavat riippuvaan muuttujaan, ja laajennettuna riippumattomaan muuttujaan.

Mikäli kuitenkin jätät kontrollimuuttujat kokonaan pois pro gradussasi, tulokset eivät ole yhtä täsmällisiä. Tämä on erityisen tärkeää, jos suunnittelet tietyn syy-seuraussuhteen todistamista tekemällä tilastollisen analyysin.

Jatka lukemista: Tutkimusasetelma: kontrollimuuttujat