Kuinka ennaltaehkäistä plagiointia

Plagiointi on petoksen muoto, jonka vuoksi plagioinnin ennaltaehkäisy on erittäin tärkeää. Kun alat työstämään opinnäytetyötäsi, on sinun oltava huolellinen välttääksesi plagiointia.

Merkitse ylös kaikki käyttämäsi lähteet heti, viittaa ja ilmaise toisin sanoin käyttämällä oikeaa tekniikkaa ja noudattaen käyttämääsi lähdeviittaustekniikkaa.

3 askelta plagioinnin ennaltaehkäisyyn

Se on oikeastaan aika helppo homma. Ennaltaehkäiset plagiointia seuraamalla näitä 3 askelta joka kerta, kun käytät lähdettä:

  1. Kirjaa ylös lähteesi heti.
  2. Lainaa tai tee parafraasi käyttäen oikeaa tekniikkaa.
  3. Merkitse lähde käyttämällä oikeaa lähdeviittaustekniikkaa.

1. Kirjaa ylös lähteesi

Käytät opinnäytetyössäsi useita lähteitä. Selkeyden kannalta on tärkeää, että kirjaat heti ylös käyttämäsi lähteet. Siten voit aina löytää ne helposti, etkä unohda käyttäneesi lähdettä tai hukkaa sitä. Lähteiden hallintaan voit käyttää esimerkiksi seuraavia ohjelmia: EndNoteMendeleyCiteULikeRefBase, tai Papers.

Käytännön vinkki

Voit myös tallentaa käyttämäsi PDF-, Word- ja muut tiedostot tietokoneellesi. On järkevää nimetä kaikki tallentamasi tiedostot selkeästi.

Voit esimerkiksi käyttää kirjoittajan nimeä ja julkaisuvuotta. Tarvitset näitä tietoja myöhemmin lähdeluettelon rakentamiseen.

Jos käytät lähteinä useita Internet-sivustoja, kannattaa ne tallentaa suosikkeihin tai kirjanmerkkeihin. Voit tehdä erillisen kirjanmerkkikansion, johon tallennat kaikki käyttämäsi sivustot.

2. Lainaus ja parafraasi

Kun olet päättänyt käyttää lähdettä, on sinulla kaksi vaihtoehtoa. Voit joko käyttää lähdettä suoraan käyttäen lainausta tai voit kirjoittaa sisällön omin sanoin käyttäen parafraasia. Lainauksen ja parafraasin säännöt eivät riipu käyttämästäsi lähdeviittaustekniikasta eivätkä ne vaikuta lähteiden käyttöön pro gradussasi. Tämä ei siis vielä vaikuta lähdeluetteloosi.

Käytännön vinkkejä

Saadaksesi selkeän kuvan siitä, mitkä ajatukset ovat sinun omiasi ja mitkä lähteistä löydettyjä, voit merkitä lähteistä löydetyt osiot muulla värillä. Näin saat nopeasti selkeän kuvan siitä, mikä tekstistä on ja mikä ei ole sinun omaasi.

Usein käyttämillesi lähteille voit valita oman värin. Näin näet helposti mitä lähteitä olet käyttänyt tekstissäsi.

Voit myös merkita muistiin Wordin muistiinpano-toimintoa käyttäen käyttämäsi lähteen ja sen, tarvitseeko sinun muuttaa tekstiä omiksi sanoiksesi. Poista kommentti vasta, kun teksti on kirjoitettu omin sanoin ja olet lisännyt lähdemerkinnän.

3. Lähdemerkinnät

Joka kerta kun käytät lähdettä, siitä kuuluu tehdä lähdemerkintä. Lähdemerkinnän tyyppi riippuu käyttämästäsi lähdeviittaustekniikasta.

Oppilaitoksesi ilmoittaa aina selkeästi mitä lähdeviittaustekniikkaa sinun tulee käyttää, tai ilmoittaa muutaman hyväksyttävän tekniikan, joista sinun tulee valita. Kun olet valinnut käytettävän lähdeviittaustekniikan, sinun tulee käyttää sitä koko tekstissä.

Käytännön vinkki

Merkitse heti ylös kiinnostavan idean lähde, jotta et unohda sen tulleen tietystä lähteestä. Vielä ei ole tärkeää muotoilla lähdettä käyttämäsi lähdeviittaustekniikan mukaan.

Voit hoitaa muotoilun vasta, kun viimeistelet pro graduasi. Silloin voit helposti kerätä yhteen käyttämäsi lähteet, ja kopioida ja liittää ne lähdeluetteloon.

Opinnäytetyösi viimeistely

Vaihe 1: Merkitse kaikki lähteet käyttämäsi lähdeviittaustekniikan mukaan

Nyt kun olet melkein valmis, on tärkeää että kirjoitat lähdemerkinnät käyttämäsi lähdeviittaustekniikan mukaan. APA-tyyliä käyttäessäsi voit käyttää ilmaista Scribbr APA-generaattoriamme. Tällä generaattorilla saat helposti ja nopeasti luotua APA-tyyliä noudattavan lähdeluettelon.

Scribbr APA-generaattoriamme

Vaihe 2: Tarkista opinnäytetyösi plagioinnin varalta Scribbr Plagioinnin tarkistuksella

Vaihe 2: Tarkista opinnäytetyösi plagioinnin varalta Scribbr Plagioinnin tarkistuksella, joka käy läpi opinnäytetyösi virallisen Ephorus-tietokannan avulla.

Tarkista asiakirjasi plagioinnin varalta nyt

Vinkit lopuksi

Jos epäilys iskee, mainitse aina lähde

Jos sinua yhtään epäilyttää, on turvallisempaa aina tehdä lähdemerkintä. Et voi koskaan käyttää liikaa lähteitä, ja kattava lähdeluettelo lisää tekstisi uskottavuutta.

Esimerkiksi opinnäytetyösi päätelmässä olisi hyvä mainita mihin lähteisiin perustat loppupäätöksesi.

Opinnäytetyösi viimeistely

Jos joku on avustanut sinua pro gradun tekemisessä esimerkiksi toteuttamalla kokeita tai pitämällä kyselyn, tulisi sinun aina mainita tämä opinnäytetyössäsi. Voit mainita heidät esimerkiksi johdannossa. Jos pro gradua kirjoitti usea henkilö, tulisi selkeästi merkitä mikä osio on kenenkin kirjoittamaa.

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Swaen, B. (28. maaliskuuta 2017). Kuinka ennaltaehkäistä plagiointia. Scribbr. Retrieved 15. huhtikuuta 2024, from https://www.scribbr.fi/plagiointi/kuinka-ennaltaehkaista-plagiointia/

Oliko tämä artikkeli sinusta hyödyllinen?
Bas Swaen

Bas on yksi Scribbrin perustajista. Bas rakastaa opettamista, ja on kokenut opinnäytetöiden kirjoittaja. Hän pyrkii auttamaan opiskelijoita kirjoittamalla helppolukuisia ja ymmärrettäviä artikkeleita erilaisista aiheista.