Yleistä viittaustyyleistä

Viittaustyylillä tarkoitetaan sääntöjä, joiden mukaan viittaat lähteisiisi tieteellisessä kirjoittamisessa. Ohjeet ja säännöt julkaistaan usein virallisessa kirjasessa, josta voit nähdä selitykset, esimerkit ja ohjeet tyyliin.

Erot viittaustyylien välillä

Viittaustyyleissä on kaksi pääasiallista ominaisuutta.

Ensimmäinen liittyy siihen, miten lähteesi kirjoitetaan lähdeluetteloon tai viittauslistaan. Ovatko otsikot kirjoitettu kursiivilla? Onko jokaisen rivin päässä piste?

Toinen ominaisuus vaikuttaa lähteen merkitsemiseen itse tekstissä. Lähdemerkinnän tekemiseen on kolme erilaista tekniikkaa:

  • Kirjoittaja-vuosiluku-järjestelmä: Tällä tekniikalla ilmoitat lähdemerkinnässä kirjoittajan ja julkaisuvuoden suoraan tekstin jälkeen. Erotuksena tähän on MLA-tyyli jossa käytetään kirjoittaja-sivunumero-järjestelmää.
  • Numerojärjestelmä: Tällä tekniikalla jokaiselle lähteelle annetaan oma numero lähdeluettelossa, jota käytät lähteen merkitsemiseen tekstissäsi.
  • Ala- tai loppuviitejärjestelmä: Tällä tekniikalla jokainen lähde kirjoitetaan (tiivistettynä) tekstin ala- tai loppuviitteisiin.

Alla näet listan yleisimmin käytettävistä lähdeviittaustekniikoista:

Lähdeviittaustekniikka Aihealue Viittaustyyli
APA Yhteiskuntatieteets Kirjoittaja-vuosi
Harvard Taloustiede Kirjoittaja-vuosi
Vancouver Lääketiede Numerojärjestelmä
Chicago A Humanistiset tieteet Ala- tai loppuviitejärjestelmä
Chicago B Humanistiset tieteet Kirjoittaja-vuosi
OSCOLA Oikeustieteet Ala- tai loppuviitejärjestelmä
MLA Humanistiset tieteet (erityisesti kielitieteet) Kirjoittaja-sivunumero
IEEE Luonnontieteet (erityisesti tietotekniikka) Numerojärjestelmä
Turabian Humanistiset tieteet (erityisesti kielitieteet) Ala- tai loppuviitejärjestelmä
Turabian Yhteiskuntatieteet Kirjoittaja-vuosi
AMA Lääketiede Numerojärjestelmä
ACS Kemia Numerojärjestelmä, Kirjoittaja-sivunumero tai Ala- tai loppuviitejärjestelmä
NLM Lääketiede Numerojärjestelmä
AAA Yhteiskuntatieteet Yhteiskuntatieteet
APSA Valtiotiede Kirjoittaja-vuosi
ABNT Tekniset tieteet Numerojärjestelmä, kirjoittaja-vuosi

APA

APA-tyyli on tieteellisessä kirjoittamisessa yleisin. APA-tyyli on American Psychological Association julkaisema viittaustekniikka, jota käytettiin alunperin psykologian ja sosiaalialan tutkimuksissa. Nykypäivänä sitä käytetään myös useiden muiden tieteenalojen parissa.

APA-tyyli perustuu kirjoittaja-vuosi-järjestelmään, jossa viittaat lähteeseen lyhennetyssä muodossa tekstin sisällä ja täysmuotoisena tekstin lopussa olevassa lähdeluettelossa.

Esimerkki APA-tyylin viittauksesta kirjaan

APA: Tekstin sisäinen

The book uses success stories from the authors’ own lived experiences to make the case for a creative revolution in the business world (Stewart & Simmons, 2010).

APA: Lähdeluettelossa

Stewart, D. & Simmons, M. (2010). The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley, USA: New Riders Press.

Harvard

Harvard-tyyliä käytetään yleisimmin taloustieteissä. Harvard-tyylistä ei ole virallista ohjeistusta, joten siitä on muutamia variaatioita. Muutama organisaatio on julkaissut omat ohjeensa Harvard-tyylin käytöstä:

Kuten APA-tyylissä, Harvard-tyyli perustuu kirjoittaja-vuosi-järjestelmään. Harvard-tyyli on hyvin samankaltainen kuin APA-tyyli.

Esimerkki Harvard-tyylin viittauksesta kirjaan

Harvard: Tekstin sisäinen

The book uses success stories from the authors’ own lived experiences to make the case for a creative revolution in the business world (Stewart & Simmons 2010).

Harvard: Lähdeluettelossa

Stewart, D & Simmons, M (2010), The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide, New Riders Press, Berkeley.

Vancouver

Vancouver-tyylin on kehittänyt International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) ja sitä käytetään pääasiallisesti lääketieteen tutkimuksissa. Kirjoittaja-vuosi-tyylin sijaan Vancouver-tyylissä lähteisiin viitataan numerojärjestelmällä. Tekstissä lähde ilmoitetaan käyttämällä numeroa, jonka perusteella lähde voidaan selvittää lähdeluettelosta.

Esimerkki Vancouver-tyylin viittauksesta kirjaan

Vancouver: Tekstin sisäinen

The book uses success stories from the authors’ own lived experiences to make the case for a creative revolution in the business world (1).

Vancouver: Lähdeluettelossa

1. Stewart D, Simmons M. The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley: New Riders Press: 2010.

Chicago

Chicago-tyylin on kehittänyt The Chicago Manual of Style ja sitä käytetään pääasiallisesti humanistisissa tieteissä. Siitä on kaksi variaatiota:

  • Chicago A: Ilmoitat lähteen kokonaisuudessaan tekstin ala- tai loppuviitteessä ja kirjallisuusluettelossa.
  • Chicago B: Ilmoitat lähteen tekstin sisällä lyhennettynä kirjoittaja-vuosi-tekniikalla ja kokonaisuudessaan kirjallisuusluettelossa.

Esimerkki Chicago A-tyylin viittauksesta kirjaan/h3>

Chicago A: Tekstin sisäinen

The book uses success stories from the authors’ own lived experiences to make the case for a creative revolution in the business world.1

Chicago A: Ala- tai loppuviitteessä

1 Dave Stewart and Mark Simmons, The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide (Berkeley: New Riders Press, 2010).

Chicago A: Lähdeluettelossa

Stewart, Dave and Mark Simmons. The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley: New Riders Press, 2010.

Esimerkki Chicago B-tyylin viittauksesta kirjaan

Chicago B: Tekstin sisäinen

The book uses success stories from the authors’ own lived experiences to make the case for a creative revolution in the business world (Stewart and Simmons 2010, 22).

Chicago B: Lähdeluettelossa

Stewart, Dave and Mark Simmons. 2010. The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley: New Riders Press.

OSCOLA

OSCOLA -tyyliä käytetään yleisimmin oikeustieteiden julkaisuissa. OSCOLA-järjestelmässä lähde ilmoitetaan kokonaisuudessaan alaviitteessä.

Esimerkki OSCOLA-tyylin viittauksesta kirjaan

OSCOLA: Tekstin sisäinen

The book uses success stories from the authors’ own lived experiences to make the case for a creative revolution in the business world.1

OSCOLA: Ala- tai loppuviitteessä

1 Dave Stewart and Mark Simmons, The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide (New Riders Press, 2010).

OSCOLA: Lähdeluettelossa

Stewart D and Simmons M, The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide (New Riders Press, 2010)

MLA

MLA-tyylin on kehittänyt Modern Language Association ja se on erityisen suosittu kielitieteiden alalla. MLA perustuu Kirjoittaja-sivunumero-järjestelmään.

Esimerkki MLA-tyylin viittauksesta kirjaan

MLA: Tekstin sisäinen

The book uses success stories from the authors’ own lived experiences to make the case for a creative revolution in the business world (Stewart and Simmons 22).

MLA: Lähdeluettelossa

Stewart, Dave and Mark Simmons. The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley: New Rider Press, 2010. Print.

IEEE

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) on viittaustekniikka, jota käytetään usein teknisillä aloilla, kuten tieto- ja sähkötekniikka. IEEE style pätee vain tietyn tyyppisiin lähteisiin. Lähteisiin, joihin IEEE ei päde, käytetään Chicago-tyyliä. IEEE perustuu numerojärjestelmään.

Esimerkki IEEE-tyylin viittauksesta kirjaan

IEEE: Tekstin sisäinen

The book uses success stories from the authors’ own lived experiences to make the case for a creative revolution in the business world (1).

IEEE: Lähdeluettelossa

1. D. Stewart and M. Simmons, The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley, USA: New Riders Press, 2010.

Turabian

Turabian on viittaustyyli, jolla on paljon samankaltaisuuksia Chicago-tyylin kanssa. Se on suunniteltu erityisesti opiskelijoille, jotka kirjoittavat tutkimustyötä.

Kuten Chicago-tyylissä, Turabian-tyylissä käytetään ala- tai loppuviitetekniikkaa ja kirjoittaja-vuosi-tekniikkaa. Ala- tai loppuviitetekniikkaa käytetään humanistisissa tieteissä (kirjallisuus, historia ja taiteet) ja kirjoittaja-vuosi-tekniikkaa käytetään yhteiskuntatieteissä.

Esimerkki Turabian-tyylin viittauksesta kirjaan

Turabian: Tekstin sisäinen

The book uses success stories from the authors’ own lived experiences to make the case for a creative revolution in the business world.1

Turabian: Ala- tai loppuviitteessä, ensimmäinen viittaus lähteeseen

1 Dave Stewart and Mark Simmons, The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide (Berkeley: New Riders Press, 2010), p.22.

Turabian: Ala- tai loppuviitteessä, seuraavat viittauskerrat lähteeseen

1 Stewart and Simmons, The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide, p. 22.

Turabian: Lähdeluettelossa

Stewart, Dave and Mark Simmons. The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley: New Riders Press, 2010.

Esimerkki Turabian-tyylin viittauksesta kirjaan käyttäen kirjoittaja-vuosi-järjestelmää

Turabian: Tekstin sisäinen

The book uses success stories from the authors’ own lived experiences to make the case for a creative revolution in the business world (Stewart and Simmons 2010, 22).

Turabian: Lähdeluettelossa

Stewart, Dave and Mark Simmons. 2010. The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley: New Riders Press.

AMA

AMA-tyyliä käytetään ylesimmin lääketieteissä ja se perustuu numerojärjestelmään. Numerointi ilmoitetaan yläindeksinä, jossa sivunumero merkitään sulkeisiin.

Esimerkki AMA-tyylin viittauksesta kirjaan

AMA: Tekstin sisäinen

The book uses success stories from the authors’ own lived experiences to make the case for a creative revolution in the business world.1(p3)

AMA: Lähdeluettelossa

Stewart D, Simmons M. The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley, USA: New Riders Press; 2010.

ACS

ACS (American Chemical Society) on viittaustyyli, jota käytetään pääasiallisesti kemian tutkimuksissa. ACS-tyylillä on kolme variaatiota viitattaessa tekstin sisällä. Variaation valinta riippuu julkaisusta. Sivun 288 yhteenvedosta näet mitä tekniikkaa mikäkin julkaisu käyttää.

Esimerkki ACS-tyylin viittauksesta kirjaan

ACS: Tekstin sisäinen loppuviitteessä

The book uses success stories from the authors’ own lived experiences to make the case for a creative revolution in the business world.1

ACS: Tekstin sisäinen käyttäen numerojärjestelmää

The book uses success stories from the authors’ own lived experiences to make the case for a creative revolution in the business world (1).

ACS: Tekstin sisäinen viittaus käyttäen kirjoittaja-vuosi-järjestelmää

The book uses success stories from the authors’ own lived experiences to make the case for a creative revolution in the business world. (Stewart and Simmons, 2010).

Lähdeluettelossa lähteet järjestetään aakkosjärjestykseen kirjoittajan sukunimen mukaan käytettäessä kirjoittaja-vuosi-tekniikkaa ja numerojärjestykseen käytettäessä numerotekniikkaa.

ACS: Lähdeluettelossa

Stewart, D.; Simmons, M. The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide; New Riders Press: Berkeley, 2010.

NLM

NLM (National Library of Medicine) on viittaustyyli, jota käytetään pääsääntöisesti lääketieteen tutkimuksissa. NLM perustuu numerojärjestelmään.

Esimerkki NLM-tyylin viittauksesta kirjaan

NLM: Tekstin sisäinen

The book uses success stories from the authors’ own lived experiences to make the case for a creative revolution in the business world [1].

NLM: Lähdeluettelossa

1. Stewart D, Simmons M. The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley: New Riders Press; 2010.

AAA

AAA (American Anthropological Association) on Chicago-tyyliin perustuva viittaustyyli, jota käytetään pääasiassa yhteiskuntaopin alalla. Lähteisiin, joita AAA-tyyli ei kata, käytetään Chicago-tyyliä. AAA-tyyli perustuu numerojärjestelmään.

Esimerkki AAA-tyylin viittauksesta kirjaan

AAA: Tekstin sisäinen

The book uses success stories from the authors’ own lived experiences to make the case for a creative revolution in the business world (1).

AAA: Lähdeluettelossa

Stewart, Dave, and Mark Simmons
2010 The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley: New Riders Press.

APSA

APSA (American Political Science Review) on viittaustyyli, jota käytetään pääasiallisesti valtiotieteiden alalla. APSA-tyylistä on omat, tarkemmat säädökset Amerikan Yhdisvaltojen hallituksen sisäisiin asiakirjoihin. APSA-tyyli perustuu kirjoittaja-vuosi-järjestelmään.

Esimerkki APSA-tyylin viittauksesta kirjaan

APSA: Tekstin sisäinen

The book uses success stories from the authors’ own lived experiences to make the case for a creative revolution in the business world (Stewart and Simmons 2014).

APSA: Lähdeluettelossa

Stewart, Dave, and Mark Simmons. 2010. The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley: New Riders Press.

ABNT

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) on viittaustyyli, jota käytetään tieteellisten tutkimusten standardisointiin, ja sitä käytetään pääosin Brasiliassa ja portugalinkielisissä maissa. Säädöksen NB10520 mukaan tyyliä käyttävien tulee itse valita numerojärjestelmän ja kirjoittaja-vuosi-järjestelmän väliltä. Lähteet tulee sen mukaan aakkostaa tai asettaa numerojärjestykseen valitun tyylin mukaan.

Esimerkki ABNT-tyylin viittauksesta kirjaan käyttäen kirjoittaja-vuosi-järjestelmää

ABNT: Tekstin sisäinen

The book uses success stories from the authors’ own lived experiences to make the case for a creative revolution in the business world (Stewart; Simmons, 2014, p. 22).

ABNT: Lähdeluettelossa

1Stewart, Dave; Simmons, Mark. The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley: New Riders Press, 2014.*

Esimerkki ABNT-tyylin viittauksesta kirjaan käyttäen numerojärjestelmää

ABNT: Tekstin sisäinen

The book uses success stories from the authors’ own lived experiences to make the case for a creative revolution in the business world (1).

ABNT: Lähdeluettelossa

(1) Stewart, Dave; Simmons, Mark. The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley: New Riders Press, 2014.

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Swaen, B. (13. syyskuuta 2016). Yleistä viittaustyyleistä. Scribbr. Retrieved 17. heinäkuuta 2024, from https://www.scribbr.fi/lahdeviittaukset/yleista-viittaustyyleista/

Oliko tämä artikkeli sinusta hyödyllinen?
Bas Swaen

Bas on yksi Scribbrin perustajista. Bas rakastaa opettamista, ja on kokenut opinnäytetöiden kirjoittaja. Hän pyrkii auttamaan opiskelijoita kirjoittamalla helppolukuisia ja ymmärrettäviä artikkeleita erilaisista aiheista.