Tutkimusasetelma: moderaattorimuuttujat

Mikäli luot tutkimusasetelman tutkiaksesi syy-seuraussuhdetta, törmäät usein moderaattoreihin. Moderaattorit ovat erityisiä muuttujia, ja niitä voi olla vaikea tulkita ellet ole käyttänyt niitä aiemmin.

Moderaattorimuuttujat tutkimusasetelmassa

Tämä on jatkoa artikkelille, jossa kerrotaan mitä riippumattomat ja riippuvat muuttujat ovat ja mitä tutkimusasetelman tulisi pitää sisällään.Käytimme artikkelissa esimerkkinä tarinaa Matista, opiskelijasta, joka käytti useita tunteja opiskeluun (riippumaton muuttuja) saadakseen korkeamman arvosanan kokeestaan (riippuva muuttuja). Nyt laajennamme tätä alkuperäistä asetelmaa lisäämällä siihen moderaattorimuuttujan.

Moderaattorin arvoon perustuen moderaattorimuuttuja muuttaa sitä vaikutusta, joka riippumattomalla muuttujalla on riippuvaan muuttujaan.
Moderaattori siten muuttaa syy-seuraussuhteen vaikutus-elementtiä kahden muuttujan välillä. Tähän muutokseen viitataan myös interaktiovaikutuksena (interaction effect).

Esimerkki tutkimusasetelmasta moderaattorimuuttujan kanssa

Esimerkki tutkimusasetelmasta moderaattorimuuttujan kanssa

Tutkimusasetelmaa käsittelevässä artikkelissamme, esittelimme esimerkin, jossa Matin opiskeluun käyttämät tunnit ovat yhteydessä hänen kokeesta saamaan tulokseen. Vaikuttaa loogiselta, että mitä enemmän hän valmistautuu kokeeseen, sitä parempi tulee olemaan hänen koetuloksensa.

Nyt lisäsimme mukaan moderaattorin “ÄO”. Matin ÄO-taso muuttaa vaikutusta, joka muuttujalla “opiskeluun käytetyt tunnit” on hänen koetulokseen on: mitä korkeampi hänen ÄO on, sitä vähemmän tunteja hänen täytyy opiskella saadakseen kokeesta hyvän tuloksen.

“ÄO”-moderaattori muuttaa syy-seuraussuhteen vaikutus-elementtiä. Toisin sanoin se muuttaa vaikutusta, joka opiskeluun käytetyillä tunneilla on koetulokseen.

Tämä vaikutus on havainnollistettu kuviossa 1. Tästä kuviosta on helppo nähdä miten opiskeluun käytetyt tunnit vaikuttavat koetulokseen. Mitä enemmän tunteja Matti opiskelee, sitä paremmat ovat hänen tulokset. Opiskelemalla 20 tuntia hän voisi saavuttaa täydellisen koetuloksen.

Kuvio 1: Opiskeluun käytettyjen tuntien vaikutus koetulokseen

Kuvio 1: Opiskeluun käytettyjen tuntien vaikutus koetulokseen

“ÄO”-tason 120 moderaattori on lisätty alla olevaan kuvioon 2. Jos tämä on Matin ÄO, hän saavuttaisi 100% täydellisen koetuloksen käyttämällä opiskeluun vain 15 tuntia.

Kuvio 2: Opiskeluun käytettyjen tuntien vaikutus koetulokseen ÄO-tason 120 moderaattorin kanssa

Kuvio 2: Opiskeluun käytettyjen tuntien vaikutus koetulokseen ÄO-tason 120 moderaattorin kanssa

Kuviossa 3 “ÄO”-moderaattorin arvo on nostettu tasolle 150. Jos Matti on todella näin älykäs, hänen ei tarvitse käyttää kuin viisi tuntia opiskeluun saavuttaakseen täydellisen koetuloksen.

Kuvio 3: Opiskeluun käytettyjen tuntien vaikutus koetulokseen ÄO-tason 150 moderaattorin kanssa

Kuvio 3: Opiskeluun käytettyjen tuntien vaikutus koetulokseen ÄO-tason 150 moderaattorin kanssa

Pääasia on huomata, että ÄO:n taso muuttaa opiskeluun käytetyn ajan ja koetuloksen välistä vaikutusta. Mitä korkeampi on hänen ÄO, sitä vähemmän tunteja Matin täytyy opiskella saavuttaakseen 100% täydellinen koetulos.

Lyhyesti, moderaattorimuuttuja voidaan määritellä joksikin sellaiseksi, joka muuttaa syy-seuraussuhteen kahden muuttujan välillä samalla kun sen arvo nousee tai laskee.

Jos haluaisit oppia enemmän moderaattorimuuttujista, sinun kannattaa tutustua Paul E. Josen kirjoittamaan artikkelisarjaan.

Tutkimusasetelman laajentaminen pidemmälle

Moderaattorimuuttujien lisäksi kahteen muun tyyppiseen muuttujaan kannattaa kiinnittää huomiota:

Näissä artikkeleissa jatkamme esimerkkiä Matista ja hänen pyrkimyksestään täydelliseen koetulokseen.

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

, I. (19. tammikuuta 2017). Tutkimusasetelma: moderaattorimuuttujat. Scribbr. Retrieved 15. huhtikuuta 2024, from https://www.scribbr.fi/uncategorized-fi/tutkimusasetelma-moderaattorimuuttujat/

Oliko tämä artikkeli sinusta hyödyllinen?

Kommentoi nyt

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.