Mitä tehdä tarkistuksen löytämälle lainaukselle?

Joskus lainaus näkyy Scribbr Plagioinnin tarkistuksen tuloksissa samankaltaisuutena, koska sama lainaus esiintyy jossain muussa lähteessä.

Ephorus-tarkistuksen löytämä lainaus ei ole plagiointia plagiointia. On kuitenkin tärkeää, että olet lisännyt lähdeviittauksen käyttäen oikeaa lähdeviittaustekniikkaa. Alta näet pikakertauksena lainausohjeet APA-tyylillä.

Alle 40 sanan lainaus

Kun käytät alle 40 sanan lainausta, merkitse se molemminpuolisin lainausmerkein. Sen lisäksi mainitse kirjoittaja, vuosi ja sivunumero.

Esimerkki: Alle 40 sanan lainaus
Jalkapallon määritelmä Van Persien (2014) mukaan on, ”edestakaisin juokseminen yhdessä, ja eniten pisteitä saanut voittaa” (p.15).
Kuuluisa jalkapalloilija usein sanoi, ”jalkapallon pelaaminen porukalla kauniina sunnuntai-iltapäivänä on maailman paras asia” (Sneijder, 2013, pp. 2-3).

Yli 40 sanan lainaus

Jos lainauksessa on yli 40 sanaa, aseta lainaus erilliseksi lohkoksi, joka alkaa tyhjällä rivillä ja on kokonaisuudessaan sisennetty.

Esimerkki: Yli 40 sanan lainaus
Scribbrin toinen juhlavuosi näkyi laajasti mediassa:
Scribbr on nyt kaksi vuotta vanha, ja juhlistamme sitä APA-generaattorimme uuden version julkaisulla. Nyt kun yhä useampi opiskelija voi hyötyä APA-generaattoristamme, on korkea aika uudelle versiolle, sanovat perustajat.
APA-generaattori on suosittu, koska APA-tyylissä on useita poikkeuksia. Sen johdosta useat opiskelijat eivät saa kunnon otetta APA-tyylistä. Lisäksi APA-generaattori säästää opiskelijoilta paljon aikaa. (Schlagers, 2014, p. 3)