Mikä prosenttiosuus on hyväksyttävä tulos Scribbr Plagioinnin tarkistuksesta?

Työsi ei saisi sisältää ollenkaan plagiointia. Tämä tarkoittaa, että jopa 1 % on liian korkea.

Kuitenkin vastoin yleistä uskomusta plagioinnintarkistusohjelmat eivät havaitse plagiointia vaan samankaltaisuuksia. Kaikki Scribbr Plagioinnin tarkistuksessa löytyneet samankaltaisuudet eivät automaattisesti viittaa plagiointiin. Joskus ohjelma merkitsee myös seuraavia asioita:

  • Oikein lainattua tekstiä
  • Tekstissä olevia lähdeviittauksia tai osia lähdeluettelosta
  • Yleisesti käytettyjä ilmauksia tai sanontoja

Voit yleisesti ottaen seurata seuraavia suuntaviivoja:

  1. 5 % ylittävä tulos on huolestuttava
  2. 2–5 % välillä oleva tulos on hyväksyttävä
  3. 1 % tuntumassa oleva tulos on hyvä

 

Vaikka tuloksesi olisi alle 1 %, muista tarkistaa jokainen samankaltaisuus ja tee sen perusteella päätös työsi muokkaamisesta.

Mitä minun pitäisi tehdä löydetyillä samankaltaisuuksilla?