Mikä prosenttiosuus on hyväksyttävä tulos Plagioinnin Tarkistuksesta?

Työsi ei saisi sisältää ollenkaan plagiointia. Tämä tarkoittaa, että jopa 1% on liian korkea.

Kuitenkin, vastoin yleistä uskomusta, plagioinnin tarkastus ohjelmat eivät havaitse plagiointia vaan samankaltaisuuksia. Kaikki Scribbr Plagioinnin Tarkistuksesta löytyneet samankaltaisuudet eivät automaattisesti viittaa plagiointiin. Joskus ohjelma merkitsee myös seuraavia asioita:

  • Oikein lainattua tekstiä
  • Tekstissä olevia lähdeviittauksia tai osia lähdeluettelosta
  • Yleisesti käytettyjä ilmauksia tai sanontoja

Voit yleisesti ottaen seurata seuraavaa suuntaviivaa:

  1. 5% ylittävä tulos on huolestuttava
  2. 2-5% välillä on hyväksyttävä
  3. 1% tuntumassa oleva tulos on hyvä

 

Vaikka tuloksesi olisi alle 1% muista tarkistaa jokainen samankaltaisuus ja tee sen perusteella päätös työsi muokkaamisesta.

Mitä minun pitäisi tehdä löydetyillä samankaltaisuuksilla?