Mitä teen löydetyille samankaltaisuuksille?

Tarkista kaikki samankaltaisuudet plagioinnin varalta. Tämän jälkeen päätä, mitkä samankaltaisuudet vaativat muokkausta.

  1. Tarkista samankaltaisuus ja mieti, onko merkinnän syy aiheellinen.
  2. Muokkaa merkittyä tekstipätkää tarvittaessa. Voit tehdä tämän joko parafraasilla tai lainaamalla.
Plagioinnin tarkistus -ohje