Tutkimusasetelma: kontrollimuuttujat

Huolimatta siitä, että kontrollimuuttujien sisällyttäminen opinnäytetyössäsi voi olla avuksi, ne eivät yleensä ottaen ole huomion painopisteenä. Ne vaikuttavat riippuvaan muuttujaan, ja laajennettuna riippumattomaan muuttujaan.

Mikäli kuitenkin jätät kontrollimuuttujat kokonaan pois pro gradussasi, tulokset eivät ole yhtä täsmällisiä. Tämä on erityisen tärkeää, jos suunnittelet tietyn syy-seuraussuhteen todistamista tekemällä tilastollisen analyysin.

Kontrollimuuttujat tutkimusasetelmassa

Tämä on jatkoa artikkelille, jossa kerrotaan mitä riippumattomat ja riippuvat muuttujat ovat ja mitä tutkimusasetelman tulisi pitää sisällään.

Artikkelissa käytimme esimerkkinä tarinaa Matista, opiskelijasta, joka käytti useita tunteja opiskeluun (riippumaton muuttuja) saadakseen korkeamman arvosanan kokeestaan (riippuva muuttuja). Nyt laajennamme tätä alkuperäistä asetelmaa lisäämällä siihen kontrollimuuttujan.

Esimerkissämme Matista ja hänen kokeesta kontrollimuuttuja voisi olla “terveys.” Voidaan väittää, että jos Matti tuntee olonsa sairaaksi, hän saa huonomman tuloksen kokeesta (ts. terveys vaikuttaa riippuvaan muuttujaan). Alla oleva kaavio havainnollistaa miltä päivitetty tutkimusasetelma näyttäisi tässä tapauksessa.

Esimerkki tutkimusasetelmasta kontrollimuuttujan kanssa

Esimerkki tutkimusasetelmasta kontrollimuuttujan kanssa

Mikäli haluaisit tehdä kyselytutkimuksen opiskelijoiden keskuudessa osoittaaksesi tilastollisesti, että “opiskeluun käytetyt tunnit”- ja “koetulos” -muuttujan välillä on tosiaankin syy-seuraussuhde, niin olisi viisasta kysyä jokaisen opiskelijan terveydestä. Jos et tekisi niin, et voisi käyttää “terveyttä” kontrollimuuttujana tutkimuksessasi, ja siksi syy-seuraussuhteen osoittaminen voisi olla vaikeampaa.

Tutkimusasetelman laajentaminen pidemmälle

Kontrollimuuttujien lisäksi kahteen muun tyyppiseen muuttujaan kannattaa kiinnittää huomiota:

Näissä artikkeleissa jatkamme esimerkkiä Matista ja hänen pyrkimyksestään täydelliseen koetulokseen.

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

, I. (19. tammikuuta 2017). Tutkimusasetelma: kontrollimuuttujat. Scribbr. Retrieved 19. heinäkuuta 2024, from https://www.scribbr.fi/uncategorized-fi/tutkimusasetelma-kontrollimuuttujat/

Oliko tämä artikkeli sinusta hyödyllinen?

Kommentoi nyt

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.