Esimerkki opinnäytetyön esipuheesta

Meidän tekemä interaktiivinen esimerkki esipuheesta antaa esimerkin siitä miltä hyvä esipuhe voisi mahdollisesti näyttää. Esimerkissä ollaan seurattu kaikkia standardeja joita oletetaan esipuheesta löytyvän.

Esipuheen sisällä, voit puhua henkilökohtaisista kokemuksista ja kiittää niitä jotka ovat auttaneet sinua kirjoittaessasi opinnäytetyötäsi. Ensimmäistä (“minä”) persoonaa on yleensä käytetty, kuten myös meidän esimerkissämmekin. Esipuheen juju on kirjoittaa persoonallisella, mutta samalla myös ammattimaisella tyylillä.

Mitä kuuluu esipuheeseen? »

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

, I. (1. helmikuuta 2017). Esimerkki opinnäytetyön esipuheesta. Scribbr. Retrieved 19. huhtikuuta 2024, from https://www.scribbr.fi/opinnaytetyon-rakenne/esimerkki-opinnaytetyon-esipuheesta/

Esimerkki esipuheesta

Edessäsi on opinnäytetyö “Yritysten Kommunikointi: Mitä se on?”, perusta kyselylle joka suoritettiin selvitettäväksi yritysten välisestä kommunikaatiosta useiden kuntien välillä. Se on kirjoitettu noudattaen vaatimuksia jotka ovat määritetty Viestinnän Ohjelmassa Fontys Tilburg School of Economics:in yliopistossa (FEHT). Olin mukana kirjoittamassa ja toteuttamassa tätä tutkimusta alkaen tammikuusta päättyen kesäkuuhun 2014.

Aloitin projektin Central P. pyynnöstä, missä suoritin työharjoitteluni. Kehitin tutkimuskysymykseni yhdessä valvojani, Phoebe Buffayn kanssa. Tutkimus oli hankalaa, mutta suorittamalla kattavan taustatutkimuksen pystyin vastaamaan kysymykseen jonka tutkimuksessani esitin. Onneksi, molemmat valvojani Buffay ja myös minun tutorini FEHT:ssä, Messrs C. Bing ja R. Geller, olivat aina vapaita ja valmiina vastaamaan kaikkiin kysymyksiini.

Haluaisin kiittää kaikkia valvojiani heidän erinomaisista ohjeistaan ja tuesta tämän prosessin aikana. Haluan myös kiittää kaikkia kyselyyni vastaajia, ilman heitä minä en olisi mitenkään kyennyt suorittamaan tätä analyysiä.

Kaikille kollegoilleni Central P:ssä, haluan kiittää teitä teidän mahtavasta yhteistyöstä tämän prosessin aikana. On ollu suuri etu minulle vaihtaa ajatuksia tutkimukseeni liittyen teidän kanssanne. Koin myös suurta hyötyä tutkimukseeni keskustelujeni kautta perheeni ja ystävieni kanssa. Jos ikinä menetin kiinnostukseni, te piditte minut motivoituneena. Vanhempani erityisesti ansaitsevat oman kiitoksensa: teidän viisaat sananne ja ohjeenne, kuten aina, ovat olleet tärkeitä.

Toivottavasti nautit työni lukemisesta.

Mika Pikkarainen

Helsinki, Heinäkuu 15, 2016

Oliko tämä artikkeli sinusta hyödyllinen?