Johtopäätösten ja pohdinnan kirjoittaminen opinnäytetyöhösi

Pro gradusi loppuu johtopäätöksiin ja pohdintaan. Nämä ovat kaksi eri osaa, mutta joskus niitä on vaikea erottaa toisistaan. Tämä artikkeli käsittele näitä kahta osaa ja informaatiota, jota jokaisen osan tulisi vähintään sisältää.

Miltä johtopäätökset näyttää?

Johtopäätös-kappaleen tarkoituksena on vastata tutkimuskysymykseesi. Aloita toistamalla tutkimuskysymyksesi. Älä kuitenkaan pelkästään toista tutkimuskysymystä, vaan liitä selitys siitä mukaan osaksi kappaleen sisältöä.

Sen jälkeen esittele opinnäytetyösi tulosten pohjalta tekemäsi johtopäätökset (käytä tärkeimpiä tuloksia, jotka ovat tutkimuskysymyksesi kannalta relevanteimpia).

Lopuksi, vastaa pääkysymykseen ja selitä miten olet tullut tähän johtopäätökseen. Älä pelkästään listaa kysymyksiä ja vastauksia niiden alle, vaan selitä ne huolellisesti osana muuta tekstiä. Tarjoa suoria havaintoja, mutta älä tulkitse niitä.

Esimerkki 1: Tarjoa suoria havaintoja

Suora havainto:  Kymmenen vastaajaa oli samaa mieltä väitteestä, että elefantit ovat upeita eläimiä ja kuusi oli eri mieltä. Joten enemmistö oli samaa mieltä.

Tulkinta: Kymmenen vastaajaa oli samaa mieltä väitteestä, että elefantit ovat upeita eläimiä ja kuusi oli eri mieltä. Tämä osoittaa, että kymmenen vastaajaa oli vaikuttuneita eläimen luonteesta ja kuusi vastaajaa vihasi elefantteja.

Mitä tulee verbin aikamuotoon, johtopäätöksissä käytät preesensiä silloin kun esität faktoja, ja imperfektiä tai perfektiä viitatessasi tekemääsi tutkimukseen.

Esimerkki 2: Verbin aikamuoto johtopäätöksissä

Faktoja preesens-muodossa: Yritys X:llä ei ole tällä hetkellä selkeää visiota tai missiota. Yritys ei käytä hyväkseen sosiaalista mediaa tuotteidensa myynnissä.

Tutkimuksesi imperfekti-aikamuodossa:: Tämä tutkimus tarkasteli sitä, onko yritys X:llä selkeä visio tai missio […] tulokset osoittivat yritys X … […] Tutkija myös analysoi

Tutkimuksesi perfekti-muodossa: Tämä tutkimus on tarkastellutsitä, onko yritys X:llä selkeä visio tai missio […] Tulokset ovat osoittaneet että yritys X … […] Tutkija on myös analysoinut

Johtopäätösten pituus tulisi olla 200 ja 400 sanan välillä. Kiinnitä huomiota:

  • Käytitkö tutkimuksessasi hypoteesia tutkimuskysymyksen sijaan? Siinä tapauksessa kerro pitikö hypoteesi paikkansa.
  • Älä tuo esiin mitään uutta tietoa johtopäätös-kappaleessa. Kaikki uusi tieto kuuluu pro gradusi aiempiin osioihin.
  • Älä myöskään anna esimerkkejä johtopäätös-kappaleessa, sillä sinun pitäisi olla jo käsitellyt johtopäätöksiä (esimerkkien kanssa) muualla tutkimuksessasi. Esimerkiksi jos olet tullut siihen johtopäätökseen, että finanssikriisi on vaikuttanut negatiivisesti pankkien tuottoon, niin sinun ei tulisi mainita, että Pankki XYZ teki ‘esimerkiksi 20% vähemmän tuottoa vuonna 2009 vuoteen 2007 verrattuna.

Johtopäätökset tarkistuslista

0 / 10

Hyvää työtä!

Sinun päätelmäsi pitäisi olla nyt täydellinen! Käytä muita tarkistuslistoja parantaaksesi opinnäytetyötäsi. Löydät lisää tarkistuslistoja ja vinkkejä meidän muista artikkeleista.

Palaa tarkistuslistaan

* ”Minä”-muodon käyttäminen on usein väärin ja kiellettyä useissa opinto-ohjelmissa, mutta jotkut hyväksyvät tämän muodon. Ota selvää miten sinun opinto-ohjelmassa suhtaudutaan sen käyttöön ennen kuin käytät sitä. Joka tapauksessa suosittelemme välttämään tätä muotoa lukuun ottamatta opinnäytetyösi esipuhe –osiota. Haluatko lukea lisää tästä aiheesta?

Miltä pohdinta näyttää?

Pohdinta-kappaleessa kirjoitat tuloksista tulkitsevammin ja värikkäämmin. Johtopäätöksissä pidit ne tiiviinä, kun taas pohdinta-kappaleessa voit kirjoittaa syvällisemmin aiheesta.

Tässä kohtaa arvioit tutkimustasi: saatat keskustella ennakko-odotuksistasi tutkimustulosten mahdollisista syistä ja seurauksista sekä kuvaat ehdotuksia jatkotutkimukselle. Kirjoita pohdinta, ihan niin kuin johtopäätökset, pääasiassa preesens-muodossa.

Tulosten tulkitseminen

Aloita pohdinta tutkimussuunnittelusi pätevyydellä. Käsittele sitten tuloksia ja osoita vastasivatko ne odotuksiasi. Tässä osiossa annat selityksen odotusten täyttymiselle tai sille, että ne eivät täyttyneet.

Nämä odotukset voivat olla peräisin aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta, mutta ne voi myös perustua omaan maalaisjärkeesi. Joka tapauksessa kuvaile miten tuloksesi sopii ensimmäisessä kappaleessa kuvaamaasi viitekehykseen (johdanto, motivaatio, teoreettinen viitekehys, ja tutkimuskysymykset tai hypoteesit).

Osoita myös miten nämä tulokset tarjoavat uusia tai erilaisia oivalluksia siihen, mitä jo tiedettiin. Käsittele kaikkia mahdollisuuksia: mitä tarkalleen olet tutkimuksellasi nyt osoittanut?

Tutkimuksesi rajoitukset

Esittele tutkimuksesi rajoitteet uudessa kappaleessa pohdintasi sisällä. Kuvaile mitä havaintoja voit tehdä tutkimustulosten pohjalta. Nämä huomiot voivat olla sävyltään neuvoa-antavia.

Mikäli sinulla on sivuhuomioita tutkimuksesta tai rajoitusten vuoksi, nämä seikat voivat selittää saamiasi tuloksia. Nimeä nämä seikat, mutta kuvaile myös miten näitä seikkoja voi parantaa jatkotutkimuksessa.

Kiinnitä huomiota siihen, että et lyö lyttyyn koko tutkimusprojektia; sinun ei ole tarkoitus listata kaikkia tekemiäsi virheitä. Niitä olisi pitänyt harkita huolellisesti ennen tutkimuksesi aloittamista.

Suositukset jatkotutkimukselle

Pohdinta loppuu kappaleeseen, jossa kuvaat ehdotuksia mahdolliselle jatkotutkimukselle. Miten muut tutkijat voivat jatkaa aiheen parissa opinnäytetyösi pohjalta? Älä kirjoita jotain tähän tyyliin: ‘paljon tutkimusta vielä tarvitaan’.

Sinun ei ole tarkoitus antaa listaa mitä muiden pitäisi tutkia tehdäkseen tutkimuksestasi valmiimman, vaan anna mieluummin suosituksia erillisille jatkotutkimuksille, jotka vastaa omaan tutkimukseesi.

Pohdinta tarkistuslista

0 / 8

Hyvää työtä!

Sinun pohdinta osio pitäisi olla nyt täydellinen! Käytä muita tarkistuslistoja parantaaksesi opinnäytetyötäsi. Löydät lisää tarkistuslistoja ja vinkkejä meidän muista artikkeleista.

Palaa tarkistuslistaan

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

, I. (22. marraskuuta 2018). Johtopäätösten ja pohdinnan kirjoittaminen opinnäytetyöhösi. Scribbr. Retrieved 19. heinäkuuta 2024, from https://www.scribbr.fi/opinnaytetyon-rakenne/johtopaeaetoesten-ja-pohdinnan-kirjoittaminen-opinnaeytetyoehoesi/

Oliko tämä artikkeli sinusta hyödyllinen?