Miksi tarkistuksen tuloksissa on ”Error! Bookmark not defined” sisällysluetteloni kohdalla?

Ei huolia! Tämä virhe ei vaikuta plagiointitarkastustesi tarkkuuteen.

Jos sinulla on automaattinen sisällysluettelo ja / tai luku- ja taulukkoluettelo, saatat nähdä virheilmoituksen sivunumeroiden sijaan. Virheilmoitus saattaa näyttää tältä: ”Error! Bookmark not defined”

Valitettavasti tätä ei voi korjata. Plagioinnin Tarkistus saattaa merkitä nämä virheilmoitukset samankaltaisuuksina. Voit jättää nämä samankaltaisuudet huomiotta.

Plagiarism check - Error! bookmark not found